26 september 2017

Schoolvakanties

Welkom op de pagina van het BRABANTS OVERLEG VAKANTIEPLANNING

Op deze pagina vindt u informatie over de schoolvakanties in Noord-Brabant. De inhoud van deze pagina valt onder verantwoordelijkheid van het Brabants Overleg Vakantieplanning (B.O.V).. De contactpersonen kunt u vinden in het document hieronder ‘Deelnemers Brabants Overleg Vakantiespreiding’.

Het Brabants Overleg Vakantieplanning stelt sinds begin jaren negentig jaarlijks een advies op voor de inroostering van vakanties voor de provincie Noord-Brabant.
Het advies heeft als doel afstemming te bewerkstelligen tussen schoolvakanties in de regio’s, zodat gezinnen en bedrijven niet onnodig met verschillende vakantieperiodes worden geconfronteerd.

Deze pagina is niet alleen bestemd voor directies van scholen, de schoolbesturen en de gemeenten, maar ook voor ouders en leerlingen die informatie willen met betrekking tot de schoolvakanties in de provincie Noord-Brabant.

 

Schoolvakanties 2016 – 2017

• Jaaroverzicht vakantierooster 2016-2017 + berekening PO en VO

Schoolvakanties 2017 – 2018

• Jaaroverzicht vakantierooster 2017-2018 + berekening PO en VO

Deelnemerslijst/contactpersonen BOV december 2016

Mededelingen

• Het B.O.V. heeft in zijn vergadering van 13 oktober 2016 het vakantierooster 2017-2018 vastgesteld.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over het advies vakantierooster van het B.O.V. dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon uit uw regio.

Het B.O.V. hoopt met deze pagina op Onderwijs Brabant een bijdrage te leveren aan de uniformiteit en duidelijkheid met betrekking tot de schoolvakanties in Noord-Brabant.

Leo Swaans
Voorzitter B.O.V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel dit artikel