15 juli 2024

Kinderen met drie jaar naar school?

Kleuters/peuters al op driejarige leeftijd naar school? In ons omringende landen vinden ze dat heel gewoon, maar in Nederland kennen we dat nog niet. Tegenstanders vinden dat je kinderen op die leeftijd vooral moet laten spelen en ze al niet het onderwijs in moet trekken. Voorstanders zeggen dat je kinderen ook op een speelse manier veel kunt leren, waardoor ze beter voorbereid aan groep 3 beginnen, het moment dat het echte onderwijs start.

De Onderwijsraad heeft een advies uitgebracht om de kleuterklas voor driejarigen in te voeren. Peuterspeelzalen en kinderopvang kunnen dan geleidelijk opgaan in de basisschool. De Onderwijsraad pleit ook voor de invoering van een nieuwe specialisatie op de pabo: leerkracht voor het jonge kind. Een gedeeltelijk herstel van de KLOS: de opleiding Kleuter Leerkracht Op School. Uiteindelijk beslist het parlement of de kleuterleeftijd omlaag gaat.

♦ Foto gemaakt bij basisschool Berkeloo in Berkel-Enschot. (Bestuur Tangent).

Foto Emmanuel Naaijkens ©

Deel dit artikel