15 juli 2024

Extra aandacht voor digitaal pesten in po

 DEN HAAG | NIEUWS | De bewindslieden op Onderwijs gaan dit jaar extra aandacht besteden aan de bestrijding van digitaal pesten. Weliswaar laten onderzoekscijfers min of meer een stabilisatie van het aantal incidenten van cyberpesten binnen schoolverband zien, maar het internet houdt niet op bij de schoolpoort. Digitaal pesten op internet is moeilijk te achterhalen omdat toezicht door ouders en docenten er minimaal is.

Dit blijkt uit de brief die staatssecretaris Van Bijsterveldt, mede namens haar collega’s op OCW, naar de Tweede Kamer heeft gestuurd en waarin ze jaarlijks de balans opmaakt van het veiligheidsbeleid op scholen. Sinds 2004 is dat een belangrijk item waar OCW jaarlijks 90 miljoen euro in investeert. In dat jaar werd op het toenmalige Terra College een conrector doorgeschoten door een leerling.

De inspanningen van de overheid zijn niet zonder effect want uit enquêtes blijkt dat 93 procent van de leerlingen en 94 procent van de docenten zich op school veilig voelt. Dat laat onverlet dat er nog altijd leerlingen en leraren zijn die slachtoffer zijn van een onveilige situatie in of om school en dus blijft OCW daar in investeren. Ieder kind heeft recht op een school waar het zich prettig en veilig voelt, een noodzakelijke voorwaarde ook voor kwalitatief goed onderwijs, aldus Van Bijsterveldt.

Cyberouder

Een concreet project tegen digitaal pesten dat de steun heeft gekregen van OCW is de ‘cyberouder’. Deze ouder moet bijdragen aan een veilige digitale werk- en leeromgeving voor alle kinderen, zowel op school als thuis. Daarnaast worden op minimaal 300 locaties ouderavonden over dit thema belegd.

Uit de veiligheidsbrief aan de Kamer blijkt verder dat er door het onderwijs vaak een beroep wordt gedaan op de Kwaliteitteams Veiligheid. Zij brengen op verzoek van instellingen de (on)veiligheid op een school in kaart en geven concrete adviezen voor verbeteringen. Dat kan gaan om fysieke beveiliging maar ook om bewustwording van sociale veiligheid.

Komend jaar moet de verplichte registratie van incidenten op school handen en voeten krijgen. Op dit moment wordt er op twintig scholen bij wijze van proef ervaring opgedaan. De eis van OCW is dat de registratie eenvoudig is en voor de scholen niet teveel administratieve lasten meebrengt.

[Januari 2010]

Deel dit artikel