22 juli 2024

‘Scholen speculeren niet met budget’

DEN HAAG | NIEUWS | De demissionaire bewindslieden op Onderwijs spreken tegen dat onderwijsinstellingen met het budget dat ze van de overheid spreken speculatief beleggen, zoals PvdA-Kamerlid Depla gesuggereerd heeft in schriftelijke Kamervragen. In 2008 hebben de instellingen als gevolg van de kredietcrisis een boekwaardeverlies geleden van 47 miljoen euro op hun langere termijn beleggingen.

Maar volgens minister Rouvoet en staatssecretaris Van Bijsterveldt houden de scholen zich goed aan de in het recente verleden aangescherpte Regeling beleggen en belenen. De teugels zijn aangehaald om te voorkomen dat er door beursspeculatie geld verloren zou gaan dat voor onderwijsdoelen bestemd is. De bewindslieden zeggen zich ‘niet te herkennen in het beeld dat onderwijsinstellingen met publieke middelen speculeren. In tegendeel; zo wijst het rapport van de commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen [commissie Don, red.] op voorzichtigheid in het financieel beheer’. 

In hun beantwoording spreken de bewindslieden van een boekwaardeverlies omdat er geen feitelijk verlies wordt geleden als de instellingen hun beleggingen niet hoeven te verkopen. Dat boekwaardeverlies is inmiddels door stijgende aandelenkoersen grotendeels ingelopen.

De Onderwijsinspectie rondt overigens dit voorjaar een onderzoek af naar het belenings- en beleggingenbeleid van de onderwijsinstellingen. Op grond van de uitkomsten zal de inspectie waar nodig maatregelen nemen.

[Maart 2010]

Deel dit artikel