15 juli 2024

Nog niet alle mbo-scholen hebben onderwijs op orde

DEN HAAG | NIEUWS |  Nog niet alle scholen in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) hebben hun zaakjes op orde, ondanks de maatregelen die staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs) de afgelopen jaren heeft getroffen. Er zijn nog instellingen die kwaliteitsproblemen hebben, zowel bij scholen die vernieuwend als bestaand beroepsonderwijs bieden.

De bewindsvrouw schrijft dit in antwoord op schriftelijke vragen van de (oud-) CDA Kamerleden Biskop en Rouwe.  Die waren verontrust geraakt door een artikel in een regionale krant waarin werkzoekende mbo-studenten zich erover beklaagden dat ze ‘niks op school hadden geleerd’. Dat zou veroorzaakt zijn door het nieuwe concept van het competentiegericht onderwijs (cgo). De betrokken studenten zouden aan hun lot zijn overgelaten.

Van Bijsterveldt deelt de zorg van de CDA’ers dat dit geen goede invulling van het competentiegericht onderwijs is. “Uitgangspunt bij de ontwikkeling van de competentiegerichte kwalificatiedossiers is geweest dat kennis, vaardigheden én houding de kern vormen van het beroepsonderwijs. Het is aan de mboschool om hier uitwerking aan te geven”.

Maatregelen

Met die uitwerking is het aanvankelijk niet op alle scholen goed gegaan, schrijft Van Bijsterveldt. Maar de meeste scholen slagen er nu prima in om vorm te geven aan het competentiegericht onderwijs. Toch hebben de getroffen maatregelen nog niet overal het effect gehad dat destaatssecretaris voor ogen stond. Dat betreft zowel scholen die met cgo werken, als met eindtermengericht onderwijs werken.

De staatssecretaris heeft inmiddels aanvullende maatregelen genomen om er voor te zorgen dat het onderwijs in het mbo geen reden tot klagen meer geeft en goed presteert. Uit onderzoek in het kader van de JOB Monitor 2008 kwam naar voren dat twintig procent van de studenten in het mbo niet tevreden is over de studiebegeleiding. Voor de staatssecretaris alle reden om ‘scherp te zijn en te blijven in het toezicht op kwaliteit’.

• Foto: Exterieur van het Da Vinci College in Dordrecht, deze school heeft geen kwaliteitsproblemen.

Deel dit artikel