15 juli 2024

Feiten basisonderwijs 2009

FEITEN over het basisonderwijs (Bron: CBS, 2009)

• Er zijn in ons land ruim 7000 basisscholen
• 80% van de leerkrachten is vrouw
• In het basisonderwijs werken meer dan 100.000 mensen
• In totaal gaan ruim 1,5 miljoen kinderen naar de basisschool
• De gemiddelde grootte van een school in het basisonderwijs is 219 leerlingen
• De overheidsuitgaven aan het basisonderwijs beslaat ruim 8 miljard euro, dit is 28% van de totale overheidsuitgaven aan onderwijs

Deel dit artikel