15 juli 2024

Gestage groei aantal promovendi

Aletta Jacobs, de eerste vrouwelijke promovendus, 1879 TILBURG | EINDHOVEN | NIEUWS | De gestage groei van het aantal promovendi aan de Nederlandse universiteiten zet door, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Twintig jaar geleden werden er 1898 proefschriften gepubliceerd, vorig jaar lag dat aantal op 3301. Een groei van bijna 74 procent. Ook het aantal vrouwelijke promovendi is in die periode fors toegenomen.

Aan de Universiteit van Tilburg behaalden vorig jaar 85 promovendi hun doctorstitel, zo blijkt uit het jaarverslag. De jaren daarvoor waren er ongeveer evenveel promovendi in Tilburg. Aan de TU/e in Eindhoven behaalden vorig jaar 192 promovendi hun doctorstitel, in 2005 waren dat er 164. De technische universiteit in Eindhoven heeft zich als doel gesteld het onderwijs voor promovendi te versterken. Overigens komt bijna 2/3 van het aantal promovendi aan de TU/e uit het buitenland.

In het studiejaar 1990 – 1991 lag het aantal vrouwen dat een doctorstitel in de wacht sleepte op afgerond 18 procent. Vorig jaar is het percentage gestegen tot bijna 42 procent. Dat percentage loopt overigens nog niet helemaal in de pas met het aantal gewone studenten in het universitair onderwijs. Daar zijn de vrouwen al wel in de meerderheid.

Opmars vrouwen

De gestage groei van het aantal promovendi doet zich voor in alle zes de disciplines die het CBS hanteert. Het sterkst was de toename van het aantal dissertaties in de categorie Techniek, Industrie en Bouwkunde van 287 naar 601. In deze categorie is promoveren nog steeds in flinke mate een mannenaangelegenheid, maar desalniettemin is de opmars van de vrouwen onmiskenbaar. Het percentage vrouwelijke promovendi nam toe van een magere 6 procent naar ruim 27 procent.

In de categorie Gezondheidszorg en welzijn zijn de vrouwelijke promovendi sinds vijf jaar in de meerderheid. Twintig jaar terug was de verhouding man – vrouw respectievelijk 76 en 24 procent, nu is dat gekanteld naar een verhouding van 47 en 53 procent. De eerste vrouw die in Nederland promoveerde was de arts Aletta Jacobs in 1879.

Minister Plasterk (Onderwijs) heeft in zijn strategische agenda Het Hoogste Goed uit 2007 een impuls gegeven aan de mogelijkheid om te promoveren. In 2008 ging het om een extra bedrag van 1 miljoen euro dat in 2011 is opgelopen tot structureel 15 miljoen euro. De minister heeft ook, naar Amerikaans model, de promotietrajecten meer ingebed in stevige onderzoeksscholen, gelieerd aan de universiteiten. 

Deel dit artikel