16 juli 2024

Columnisten

columnisten

? Gerard Sanberg, Tilburg 1952
Afgebroken studie filosofie aan (toen nog) de Katholieke Universiteit te Nijmegen, opleiding MO Geschiedenis aan de Katholieke Leergangen te Tilburg. Gaf les aan de Stefanusmavo en de Hart van Brabantmavo te Tilburg (allebei opgeheven) en aan de VHBO te Breda (opgegaan in ROC West-Brabant), en belandde als leraar (sinds 1981) aan de RKMTS na enkele fusies en naamsveranderingen tenslotte bij ROC Tilburg. Huidige functie daar: stafmedewerker marketing en communicatie.
Schreef diverse lesmethodes maatschappijleer, verzorgde 12 jaar lang het personeelsblad ‘(CBM) Intercom’, publiceerde in 2006 een verzameling columns in het boekje Dagelijks Leven, was oprichter en hoofdredacteur van ‘Techniek maakt het, Journaal voor onderwijsvernieuwing’ van de Stichting Consortium PGO, en verzorgt vier maal per jaar de publicatie ‘Clip – Periodiek van Techniek’, met nieuws over de technische opleidingen van ROC Tilburg. 
Zie ook: www.groetalexandrie.blogspot.com, columns over opgroeien in Tilburg, jaren ’50.

? Noor Naaijkens, Hilvarenbeek 1984

Na het vwo aan het St. Odulphuslyceum in Tilburg deed ze de studie geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en studeerde in die periode een aantal maanden aan de Yonsei University in Seoul, Zuid-Korea. Ze werkte vervolgens als redacteur jongerenwebsite top-x (TROS Twee Vandaag) en als communicatiemedewerker bij AD NieuwsMedia. Deed vrijwilligerswerk met autistische jongeren in Londen en met dakloze jongeren in Seattle (VS). Stond als leraar Engels aan een privébasisschool in Seoul en aansluitend volgde ze een cursus Koreaans aan de Seoul National University. Van 2008 tot 2012 werkzaam op oecumenische basisschool Elout in Amsterdam. Ze behaalde haar pabodiploma in de avonduren op de Hogeschool Utrecht.  Doet nu in Israël een masterstudie Engels als tweede taal.
 
? Lia van Grinsven, 1950
Lia van Grinsven is directeur van samenwerkingsverband voortgezet onderwijs de Meierij. De Meierij heeft de opdracht om leerlingen met een beperking passend onderwijs te bieden. In de praktijk vertaalt zich dat naar het versterken van de scholen, op dat zo veel mogelijk leerlingen een startkwalificatie op de arbeidsmarkt behalen. Bij de Meierij zijn 20 scholen voor voortgezet onderwijs aangesloten, varierend van praktijkscholen tot gymnasia.
De eerste helft van haar loopbaan was van Grinsven werkzaam in de gezondheidszorg. In 1990 maakte zij de overstap naar het onderwijs. Na een aantal jaren voor de klas in ROC Koning Willem 1 College, promoveerde zij begin 2003 aan de Universiteit Leiden op een proefschrift over Krachtige leeromgevingen en het effect van motivatie op zelfregulerend leren. Binnen ROC’s schoolde zij vele docenten en begeleidde zij afdelingen bij de implementatie van nieuwe didactische werkvormen.
Via een interim schoolleiderschap aan een brede scholengemeenschap in ’s Hertogenbosch, maakte van Grinsven in 2004 de overstap naar het samenwerkingsverband. Hier zet zij zich vooral in op het versterken van scholen en een betere samenwerking met de jeugdzorg. Haar uitdaging ligt in het ‘ontzorgen’  van het onderwijs, opdat met de juiste ondersteuning, iedere jongere een succesvolle schoolloopbaan doorloopt.
Deel dit artikel