15 juli 2024

Aanscherping exameneisen deels een jaar later

DEN HAAG | NIEUWS |

Toch gefaseerde invoer strengere exameneisen

26 augustus 2010

 

 

In reactie op een brief van de VO-raad en het LAKS laat staatssecretaris Van Bijsterveldt de Tweede Kamer weten dat de verzwaring van de exameneisen gefaseerd wordt ingevoerd. In haar brief van 26 augustus stelt de staatssecretaris dat havisten en vwo’ers pas per schooljaar 2012-2013 maximaal één vijf voor Nederlands, Engels of wiskunde mogen halen.

De andere aanscherping van de exameneisen gaat wél door met ingang van het schooljaar 2011-2012. Vanaf dan moeten alle leerlingen gemiddeld een voldoende halen voor het Centraal Examen en gaat ook de normalisering van het CE in het vmbo-bb in.

De VO-raad had liever gezien dat de maatregelen helemaal niet door zouden gaan of uitgesteld zouden worden. Het is beter dat het niveau van het onderwijs eerst verhoogd wordt door gerichte investeringen, zodat iedereen de verhoogde eisen ook kán halen.

Wijziging op laatste moment
Alhoewel het goed is dat scholen een jaar langer de tijd krijgen om het onderwijs in Nederlands, Engels en wiskunde te versterken, is het vervelend dat de regelgeving nog op het laatste m oment gewijzigd wordt.

In september 2009 kwam via de staatssecretaris het verzoek aan scholen om alvast te anticiperen op de verwachte wetswijziging. Veel scholen hebben gehoor gegeven aan het verzoek en zien zich nu geconfronteerd met een wijziging. Dit draagt niet bij aan de breed uitgedragen vraag om rust en tijd in het onderwijsveld zodat scholen de invoering van nieuw beleid op een verantwoorde, kwalitatieve wijze kunnen realiseren.

Deel dit artikel