15 juli 2024

Wikiwijs

Wikiwijs online

Wikiwijs is volledig online gegaan. Dat betekent dat docenten van basis- tot universitair onderwijs zelf hun lesmateriaal kunnen samenstellen.

Wikiwijs.nl geeft inmiddels toegang tot bijna een miljoen items, meestal beknopte modules of oefeningen, maar soms ook al volledige lesmethoden en leerlijnen.

Wikiwijs is een wikipedia-achtige webtoepassing waarbij een aantal docenten zelf origineel lesmateriaal ontwikkelen en andere docenten het materiaal aanvullen en corrigeren. Zo delen zij hun expertise en inzichten. Het geeft leraren nieuwe mogelijkheden om meer met de inhoud van hun vak bezig te zijn en mee te denken over de vormgeving van de lessen.

‘Door wikiwijs kunnen docenten zelf hun lesinhoud bepalen. Het vergroot de kwaliteit van het onderwijs doordat docenten hun kennis delen en aanscherpen. Internationaal is er veel belangstelling voor deze werkwijze. Dat laat zien dat we goed op weg zijn,’ aldus staatssecretaris Marja van Bijsterveldt.

Deel dit artikel