20 juli 2024

Fontys experimenteert met gebruik iPads in de onderwijspraktijk

EINDHOVEN | NIEUWS | Fontys gaat onderzoeken of het gebruik van iPads een meerwaarde heeft voor het onderwijs. Honderd studenten krijgen een half jaar lang gratis een iPad in bruikleen om na te gaan hoe deze nieuwste generatie van ict-apparatuur in de dagelijkse onderwijspraktijk is in te zetten. Fontys trekt 100.000 euro uit voor het project dat, voorzover bekend, uniek is voor het hbo.

Onder begeleiding van docenten gaan de studenten uitproberen welke mogelijkheden de iPad biedt tijdens uiteenlopende lessituaties. ‘Uiteindelijk willen we zicht hebben op de meerwaarde van deze apparatuur voor het onderwijs’, zegt Nienke Meijer, lid van het College van Bestuur van Fontys. ‘En we willen weten of de student van nu behoefte heeft aan dit soort tablets al dan niet in combinatie met smartphones en/of laptops.’
 
Het project loopt tot eind december. Bij een positief resultaat wil Fontys alle studenten vanaf 2011 gebruik laten maken van mobiele devices. Via speciale financiële regelingen, zoals leningen of kortingen, zal de aanschaf ervan zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt worden. ‘Dit sluit aan bij de strategie van Fontys. We willen ons onderwijs continu vernieuwen en de innovatieve kracht van Fontys zichtbaarder maken.’

Meer interactie
Fontys wil door het gebruik van mobiele ict-apparatuur vernieuwingen in het onderwijs bewerkstellingen. Projectleider Eric Slaats voorziet een revolutie. ‘Denk eens aan het op grote schaal inzetten van multimedia, het gebruik van e-books en van de vele speciale onderwijs-Apps. Op termijn kan dit alles veel impact hebben op de onderwijsvormen en op de onderwijsinhoud. Ook ziet hij mogelijkheden tot meer interactie met studenten tijdens de les en tot onderwijs-op-maat. Ook de communicatie met studenten kan ermee verbeteren. Slaats: ‘Roosterwijzigingen en cijfers kun je sneller communiceren en er zijn speciale Fontys-Apps te ontwikkelen. Daarmee gaan we in de pilot al aan de slag.’
 
Het project is onderdeel van een groter programma waarmee Fontys het onderwijs van haar opleidingen wil innoveren.
[Bron: Persbericht]

Deel dit artikel