16 juli 2024

Brabantse universiteiten slaan brug naar basis- en voortgezet onderwijs

NIEUWS | De twee Brabantse universiteiten richten ieder een wetenschapsknooppunt op, bedoeld om een brug te slaan naar de po- en vo-scholen in de provincie. Het ministerie van OCW heeft daar onlangs het groene licht voor gegeven.
 
Met de wetenschapsknooppunten wil de overheid bevorderen dat jongeren al vroeg in contact komen met de wetenschappelijke wereld en dat de basis- en middelbare scholen doorlopende leerlijnen kunnen creëren naar de universiteiten. Maar ook de contacten tussen scholen onderling worden op deze manier gestimuleerd, bijvoorbeeld tussen de VTB-scholen (Verbreding Techniek Basisonderwijs) en de Technasia.
 
De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) maakt met het wetenschapsknooppunt een vliegende start omdat deze instelling al eerder een netwerk met instellingen in de regio heeft opgebouwd.
Afgelopen week is er een eerste brainstormsessie geweest over het knooppunt. Op de Universiteit van Tilburg (UvT) staat het wetenschapsknooppunt nog in de kinderschoenen, daar is men op zoek naar een projectleider.
 
Knooppunt Brainport Eindhoven
De TU/e timmert al langer aan de weg als het gaat om contacten met het onderwijs in de regio. Zo is er bijvoorbeeld het Pre University College dat vwo’ers in de gelegenheid stelt om op allerlei manieren kennis te maken met bètastudies (zoals meeloopdagen, digitale cursussen, wedstrijden en hulp bij profielwerkstuk).
 
En de Stichting Techniek Promotie biedt een reeks van activiteiten aan voor de basisscholen en de onderbouw van het vo. Zoals het project Braintrigger, dat leerlingen in staat stelt om in een digitale omgeving aan de slag te gaan met uitdagingen van echte bedrijven. En de Chemieshow, het Natuurkundecircus en Toverlab.
 
Het knooppunt Brainport streeft een versterking van de bestaande samenwerkingsverbanden na en de bestaande programma’s met de scholen. In dat knooppunt participeren verder Kenniscentrum Wetenschap en Techniek Zuid, de pabo’s uit de regio zuid Nederland, VTB (Verbreding Techniek Basisonderwijs), VTB-pro en Verbindingscentrum Technific. Maar ook het mbo en het bedrijfsleven zullen er bij betrokken worden.
 
De TU/e heeft onder de noemer Bèta Alliantie 26 al een samenwerkingverband met vo-scholen, verspreid over heel Brabant. En er is een relatie met een aantal scholen en schoolbesturen in het primair onderwijs in de regio zuidoost-Brabant.
 
Knooppunt Universiteit van Tilburg
De UvT kent sinds 2005 de Kinderuniversiteit, bedoeld voor nieuwsgierige en talentvolle leerlingen in het basisonderwijs. Dat initiatief vormt een basis voor het uitbouwen van een wetenschapsknooppunt.
De UvT richt zich in eerste instantie op leerlingen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs, en in het bijzonder op hoogbegaafde leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs.
Daarnaast stelt de UvT zich als doel om wetenschappelijke kennis door te laten sijpelen naar de basisscholen en het voortgezet onderwijs.
 
   

Deel dit artikel