15 juli 2024

CDA onderwijsbestuurders blij met minister Van Bijsterveldt

Pieter HendrikseTILBURG | NIEUWS | update | Onderwijsbestuurders in Brabant die zich verbonden voelen met het CDA zijn blij met de benoeming van partijgenote Marja van Bijsterveldt tot minister van Onderwijs.
 
Bestuurders als Marcel Wintels (voorzitter raad van bestuur Fontys) en Pieter Hendrikse (lid van de raad van bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs) hebben via Twitter laten blijken dat ze de nieuwe minister, voorheen staatssecretaris van Onderwijs, wel zien zitten. Het Brabants Dagblad meldt zaterdag dat Wintels een serieuze kandidaat is het voor het voorzitterschap van de partij en dat hij de steun heeft van een aantal afdelingen.
 
In Brabant zijn relatief veel onderwijsbestuurders met een CDA-achtergrond, zoals Paul Rüpp (bestuursvoorzitter Avans), Hein van Oorschot (collegevoorzitter Universiteit van Tilburg, overigens ex-D66),  Antoine Wintels (collegevoorzitter ROC Eindhoven) en Rob Franken (collegevoorzitter ROC West-Brabant).
 
Pieter Hendrikse vindt het niet zo vreemd dat zoveel onderwijsbestuurders zich aangetrokken voelen tot de christendemocratie. Dat heeft niet alleen te maken met de decennialange hegemonie van eerst de RKSP, KVP en later het CDA in Brabant. “Het CDA is nou eenmaal een bestuurderspartij, daarin zitten mensen die hun bestuurlijke verantwoordelijkheid pakken”, zegt Hendrikse, zelf actief binnen het CDA.

Korte lijntjes
Zij instemming met Van Bijsterveldt als nieuwe minister is niet alleen ingegeven door het feit dat de lijntjes naar politiek Den Haag dan kort zijn. “Het is natuurlijk wel handig als je als bestuurder je netwerk in het CDA kunt gebruiken, maar dat moet niet overschat worden. Veel belangrijker is dat je goede contacten onderhoudt met ambtenaren op het departement, die bereiden immers de besluitvorming voor.”
 
Voor Hendrikse telt vooral het beleid van Van Bijsterveldt als staatssecretaris in de afgelopen kabinetsperiode en de accenten die ze gelegd heeft. “Het centraal stellen van de docent, het stimuleren van scholing, het eigenaarschap van het onderwijs bij de docent neerleggen zijn heel belangrijk.”
 
De OMO-bestuurder roemt zijn partijgenote voor haar oprechte engagement met het onderwijs, haar vermogen om te binden en haar duidelijke stellingname. Van Bijsterveldt zat de bestuurders in het onderwijs bijvoorbeeld flink achter de broek. “En terecht. De bestuurders in het onderwijs hebben meer autonomie gekregen en dat schept ook een verantwoordelijkheid. Als het niet goed gaat dan moet de minister de bestuurders daar op aanspreken”, aldus Hendrikse.
 
Passend onderwijs
Hij is er overigens niet benauwd voor dat door de toegenomen invloed van de PVV de koers naar een centraal gestuurd onderwijsbeleid wordt ingezet. “We hebben in de jaren negentig in dit land bewust gekozen voor meer autonomie van de besturen, vanuit de vaststelling dat sturing vanuit Den Haag niet werkte.”
 
Toch zijn er nog wel wat hobbels te nemen, erkent Hendrikse. De voorgenomen bezuiniging van 300 miljoen euro op passend onderwijs is in het onderwijs slecht gevallen. “Maar ik vertrouw erop dat de minister samen met het veld bespreekt hoe deze bezuiniging wordt ingevuld”. De bureaucratie is ook een punt dat aandacht verdient, zegt Hendrikse. “Als staatssecretaris heeft ze daar al een en ander aan gedaan en wij rekenen erop dat ze daarmee doorgaat want er zijn nog wel een paar slagen te maken.”

Deel dit artikel