16 juli 2024

‘Zelfde status voor het vak Chinees als voor Engels of Frans’

TILBURG | NIEUWS | Acht scholen in Nederland, waaronder het Theresialyceum in Tilburg, doen mee aan de pilot van het ministerie van OCW om Chinese taal en cultuur als eindexamenvak op het vwo in te voeren.

Leerlingen die dit nieuwe vak volgen kunnen tot nu toe alleen op schoolniveau examen doen. Een volledig programma voor toetsing en afsluiting (pta), inclusief een centraal eindexamen, is in ontwikkeling. “Het is de bedoeling dat Chinese taal en cultuur een officieel examenvak wordt en dat de status vergelijkbaar is met die van moderne vreemde talen als Frans, Duits of Spaans”, zegt Lian Derks, conrector van het Theresialyceum. 

De Tilburgse school is in Brabant de enige die is uitgekozen om aan de pilot mee te doen. “We hebben afgelopen voorjaar snel gereageerd toen bekend werd dat de pilot zou starten. Er is een wachtlijst van scholen die alsnog mee willen doen, mochten er deelnemers zijn die afhaken”, zegt Derks.  

Aanvankelijk zou ook het Odulphuslyceum het vak gaan aanbieden, maar de school zag daar vanaf. Er zijn op dit moment in Nederland een veertigtal scholen die Chinese taal en cultuur op het programma hebben staan. Ter vergelijking de deelname aan andere bijzondere vreemde talen. Afgelopen jaar deden 8 vwo’ers examen Russisch, 10 examen Turks, 27 examen Arabisch en bijna 1200 examen Spaans.

Eerste lessen op het Theresialyceum.

Schoolexamen
Deze week werd op het Theresialyceum een tussenbalans opgemaakt van het traject. Bijna negentig leerlingen doen nu het vak. In 5 vwo zitten 23 leerlingen die tot de pioniers worden gerekend, in 4 vwo zitten de zogeheten primussen. Zij worden opgeleid om in 2012 -2013 een schoolexamen af te kunnen leggen.
In 3 vwo zijn nu 60 leerlingen die bij wijze van orientatie een uur in de week Chinese taal en cultuur volgen. Zij maken aan het eind van dit schooljaar de keuze of ze het als examenvak willen gaan volgen. In 4 vwo krijgen ze dan twee lesuren in de week en in 5 en 6 vwo drie lesuren per week.

De leerlingen zijn enthousiast over het vak, zegt Wim Weel, die samen met de native speaker Anyu Zhao is aangesteld als docent. Er is binnen het vak evenveel aandacht voor de Chinese cultuur als voor de taal. Het streven is dan ook niet dat leerlingen aan het eind van het vwo het Chinees volledig beheersen.
Weel heeft o.a. sinologie gedaan aan de Universiteit van Leiden en hij heeft ook opleidingen in China gevolgd. Maar omdat het om een nieuw vak gaat zijn docenten als Weel wel bekwaam maar niet bevoegd. Ook dat aspect moet nog geregeld worden.

Bedrijfsleven
Ook vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en van de overheid waren bij de presentatie aanwezig, vanwege de groeiende economische banden tussen China en Brabant. Bedrijven als Martendo Stoelen (Rijen), Yáll (Waalwijk) en de Cardan Groep (Tilburg) en organisaties als de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM).
Volgens de bedrijven is aandacht voor Chinees in het voortgezet onderwijs geen luxe, ook al leren steeds meer Chinezen Engels. “Het gaat er om dat je als zaken doet in China dat je dan weet hoe de omgangsvormen zijn, dat je voorkomt dat je je gesprekspartner bijvoorbeeld beledigt zonder dat je dat zelf in de gaten hebt”, aldus de een ondernemer.

Voor de pilot heeft OCW een miljoen euro uitgetrokken. Scholen die het vak Chinese taal en cultuur in hun curriculum willen opnemen moeten dat financieren vanuit de reguliere bekostiging. Om een lesuur kostendekkend te kunnen moeten minimaal 24 leerlingen het vak volgen.
Al tien jaar wordt er in het voortgezet onderwijs gepoogd om Chinees vaste voet aan de grond te geven, mede gezien de groeiende rol van China in de wereld. In 2004 had de niet meer bestaande vo-afdeling van het Koning Willem I College de primeur met de invoering van het vak Chinese taal en cultuur.
Afgelopen schooljaar hebben Nederlandse leerlingen voor het eerst schoolexamen gedaan. Er is inmiddels ook al een sectie Chinees van de vakvereniging Levende Talen en het Platform Chinees op School.

Deel dit artikel