15 juli 2024

Tien jonge wetenschappers in Brabant krijgen forse subsidie voor onderzoek

TILBURG | EINDHOVEN | NIEUWS | Tien jonge wetenschappers in Brabant hebben ieder 250.000 euro subsidie gekregen om gedurende drie jaar onderzoek te kunnen doen. Ze zijn gelijkelijk verdeeld over de Universiteit van Tilburg (UvT) en de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e).
 
Met de toekenning van deze tien subsidies scoren de twee, relatief kleine, Brabantse universiteiten goed. De bedragen worden verstrekt door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in het kader van het Veni-programma. Dat is bedoeld om talentvolle jonge wetenschappers die recent gepromoveerd zijn in staat te stellen om zich verder te ontwikkelen in hun wetenschappelijke loopbaan.
 
NWO heeft in deze ronde in totaal 161 jonge wetenschappers een prestigieuze Veni-subsidie toegewezen voor een totaalbedrag van ruim 40 miljoen euro. Nooit eerder werden zoveel aanvragen gehonoreerd. Onder de onderzoekers zijn 67 vrouwen. Een commissie van deskundigen uit binnen- en buitenland moest een keuze maken uit 982 onderzoeksvoorstellen.
 
Hieronder de lijst van wetenschappers die in de prijzen vielen.
 

Technische Universiteit Eindhoven

Plasma’s voor wondgenezing
Dr. P.J. (Peter) Bruggeman (m) 25-05-1982, TU/e – Toegepaste natuurkunde
Infectie en trage wondgenezing zijn een groeiend probleem in de gezondheidszorg, temeer met de toenemende resistentie van bacteriën tegen antibiotica. Dit onderzoek gaat de stuurbaarheid en veiligheidsaspecten van plasma’s (geïoniseerde gassen) voor wondgenezing bestuderen.

Hoe gelijke ladingen elkaar aantrekken
Dr. W.G. (Wouter) Ellenbroek (m) 21-02-1979, TU/e – Theory of Polymers and Soft Matter & Institute for Complex Molecular Systems
Deeltjes met gelijke elektrische lading stoten elkaar doorgaans af, maar in een zoutoplossing kunnen ze elkaar juist elektrisch aantrekken. Zo vormen geladen polymeren allerlei patronen onder invloed van calciumionen. De onderzoeker gaat met computersimulaties en modelberekeningen dit verrassende verschijnsel ontrafelen.

Moleculaire materialen en nanosystemen
Dr. L.J.A. (Jan Anton) Koster (m) 24-05-1975, TU/e
Plastic zonnecellen zijn een veelbelovend, nieuw type zonnecel. Om ze verder te kunnen ontwikkelen is het noodzakelijk een correct beeld te krijgen van hun werking. Dit onderzoek gaat na hoe de complexe en chaotische interne structuur van deze zonnecellen de efficiëntie beïnvloedt

Het ontwikkelen van kunstmatige bomen
Dr. E.A. (Evgeny) Pidko (m) 13-11-1982, Moskou (Rusland), TU/e – Inorganic materials chemistry
Kooldioxide ontstaat bij de verbranding van fossiele energiebronnen en draagt bij aan de opwarming van de aarde. De onderzoeker gaat nieuwe katalysatoren maken die dit schadelijke gas direct uit de lucht filteren en het omzetten in CO2-neutrale vloeibare transportbrandstoffen.

Tumorgroei goedaardig, kwaadaardig, voorspelbaar!?
Dr. ir. K.G. (Kris) van der Zee (m) 21-05-1980, Lelystad, TU/e – Multiscale Engineering Fluid Dynamics
Kanker ontstaat wanneer een tumor agressief groeigedrag vertoont. Het groeiproces van tumoren kan worden beschreven met verschillende wiskundige modellen. De wetenschappers zoeken naar een unificatie van de modellen om zo tumorgroei beter te kunnen voorspellen.

Universiteit van Tilburg

Dr. Joris Knoben – Organisatiewetenschappen
De netwerkkennis van organisaties
Organisaties werken vaak samen en vormen zo netwerken. Dit onderzoek gaat na wat organisaties weten over de structuur van deze netwerken en hun positie erin. Ook worden de oorzaken en gevolgen van verschillen in de netwerkkennis van organisaties onderzocht.

Dr. Floortje Mols  – Medische psychologie en neuropsychologie
Gevolgen persoonlijkheid op dikkedarmkanker
Negatieve gevolgen van (de behandeling van) dikkedarmkanker kunnen samenhangen met persoonlijkheid. Onderzocht wordt of patiënten met een bepaalde persoonlijkheid bijvoorbeeld een slechtere kwaliteit van leven, meer bijwerkingen, en meer angstige en depressieve symptomen ervaren dan vergelijkbare patiënten zonder deze persoonlijkheid.

Dr. Kim Smolderen – Medische psychologie en neuropsychologie
Patiënten met perifeer vaatlijden
Patiënten met perifeer vaatlijden (een vorm van slagaderverkalking) hebben onder meer last van pijn in de benen. De prognose van deze chronische aandoening is wel onderzocht, maar niet hoe patiënten er werkelijk aan toe zijn. Dit internationale onderzoek is opgezet om dat aan patiënten zelf te vragen.

Dr. Vera Toepoel – Vrijetijdswetenschappen
Opbouwen van een internetpanel via sociale netwerken
Internetpanels zijn de belangrijkste manier geworden om vragenlijsten af te nemen. Onderzocht wordt hoe een internetpanel opgebouwd kan worden via sociale netwerken. Daartoe worden verschillende methoden om betrouwbare antwoorden te verkrijgen ontwikkeld en getest.

Dr. Stefan Trautmann – Economie
Anticiperen op onvoorziene risico’s
Economisch gedrag zoals sparen en beleggen hangt af van de houding ten opzichte van onvoorziene risico’s omtrent verwacht inkomen. Door middel van nieuwe methoden om vanuit een economisch en psychologisch perspectief te meten wordt nagegaan in hoeverre mensen reageren op deze toekomstige risico’s.
[Bron: Persbericht NWO]
 

Deel dit artikel