15 juli 2024

OMO voert hogere schaal in voor excellente docenten

TILBURG | NIEUWS | Docenten die werken op een middelbare school van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) en zich onderscheiden door te excelleren in hun functie, kunnen doorstromen naar een hogere salarisschaal dan tot nu toe gebruikelijk.
 
Dit staat in Koers 2016, het nieuwe strategisch beleidsplan van OMO dat zich in een afrondende fase bevindt en waarover op korte termijn met de GMR gesproken wordt. Voor docenten op havo en vwo gelden nu de schalen LB, LC en LD, voor docenten in het vmbo de schalen LB en LC.
Daar wordt nu voor havo/vwo de schaal LE aan toegevoegd en voor vmbo de schalen LD en LE. Het maximumsalaris in schaal LD is € 4962 per maand en van schaal LE is dat € 5381.
 
Excelleren wordt bevorderd om zo de kwaliteit van het onderwijs op de scholen op een hoger plan te brengen. Docenten die bewezen hebben over een bovengemiddeld academisch werk- en denkniveau te beschikken en die uitmunten in de beheersing van competenties en kernwaarden, kunnen in aanmerking komen voor schaal LE.
 
Ze hoeven niet per se gepromoveerd te zijn, maar dat is wel een pre, zegt Marga van der Zanden, lid van de kernstaf van OMO. “Het beleid is ook bedoeld als een stimulans voor docenten om te gaan promoveren.”
 
Van een excellerende docent wordt verwacht dat hij of zij een wezenlijke bijdrage kan leveren aan een versterking van de onderwijskwaliteit. Door te inspireren, te stimuleren, door onderzoek in de school te entameren, door artikelen in vakbladen, door deel te nemen aan het wetenschappelijk discours, door inhoudelijk en inspirerend leiderschap.
 
Topdocent
Maar het is wel nadrukkelijk de bedoeling dat deze topdocent opereert vanuit de dagelijkse onderwijspraktijk, dat hij of zij ´met zijn poten in de klei staat´. De topdocent geeft les of is betrokken bij de begeleiding van bijvoorbeeld zorgleerlingen. Want ook leerlingen moeten de vruchten kunnen plukken van de topdocent en zich door hem of haar geïnspireerd voelen.   
 
Leraren kunnen onder meer door bijscholing hun onderwijskwaliteiten op een excellent niveau brengen.

In het kader van de functiemix maken scholen met de medezeggenschapsraad afspraken over de invulling van functies op een school en het benoemen van meer docenten in een hogere schaal. Wie eventueel voor een hogere inschaling in aanmerking komt wordt op schoolniveau beslist. Voor de LE-schaal  zijn geen streefcijfers afgesproken , maar de woordvoerster van OMO benadrukt dat op enig moment zichtbaar zal moeten zijn dat er docenten in de LE-schaal worden ingedeeld. 

Onderscheidend
Modernisering en flexibilisering van de arbeidsverhouding dragen volgens OMO bij aan de verantwoordelijkheid en zeggenschap van docenten. OMO merkt op dat het belonen van excellentie – zoals in Koers 2016 is voorzien – vermoedelijk beter zal werken dan prestatiebeloning zoals voorzien in het regeerakkoord.
 
Met de invoering van de LE-schaal, onderscheidt OMO zich in de sector. Dat deed het bestuur al eerder door met de vakbonden een eigen ondernemings-CAO af te sluiten met gunstiger arbeidsvoorwaarden dan de sector-CAO.
 
Bij het bestuur van OMO zijn in Brabant 45 scholen voor voortgezet onderwijs aangesloten. Er werken ongeveer 6500 mensen (docenten en ondersteunend personeel) en er zijn ongeveer 61.500 leerlingen.

Deel dit artikel