20 juli 2024

Zes scholen genomineerd voor Onderwijsprijs Noord-Brabant

DEN BOSCH | NIEUWS Op woensdag 8 december wordt in het provinciehuis in Den Bosch bekendgemaakt welke scholen de Onderwijsprijs 2010 Noord-Brabant hebben gewonnen. De manifestatie begint om 19.00 uur en is vrij toegankelijk.
 
Zowel voor de categorie primair onderwijs als voor voortgezet onderwijs zijn drie scholen genomineerd. De provinciale winnaars dingen mee naar de landelijke onderwijsprijs die elke twee jaar wordt uitgereikt. De prijs is ingesteld om scholen te stimuleren zich van hun creatieve en innovatieve kant te laten zien. De Nationale Onderwijsprijs bestaat uit een kunstwerk (‘De Bronzen Olifant’) en een bedrag van € 7.000,=.
 
De genomineerde basisscholen in Brabant zijn:

Bergen op Zoom, De Grebbe: Onderwijstijdverlenging
Om taalachterstand in te lopen heeft De Grebbe per week tot max. vier lesuren meer, opgebouwd per leeftijdscategorie. In deze uren besteedt men extra tijd aan begrijpend lezen en rekenen, maar wordt er tegelijkertijd ook iets gedaan aan het gebrek aan ervaringen dat de leerlingen hebben. Deze ervaringen zijn noodzakelijk omdat zij de woordenschat en de diepe kennis (de netwerken in de hersenen) aanleggen die zo broodnodig zijn om een tekst te kunnen begrijpen.
 
Kruisland, De Zonneberg: Constructies
Ieder jaar houdt de Zonneberg schoolbreed een techniekweek rond een centraal thema. Leren samenwerken is het voornaamste doel. Dit jaar was het onderwerp “constructies”. Als rode draad door de week liep de nieuwe pleinbank. Er is een achthoekige bank op het plein geplaatst en deze is door de kinderen met mozaïeksteentjes betegeld.
 
Uden, Cultuur Educatie Stichting: Werken met nieuwe media
21 scholen voor primair onderwijs in Uden en omstreken hebben een jaar lang veel geïnvesteerd in nieuwe mediaprojecten. Er was een prachtige opening (Art for the Sky) en door middel van training van docenten is ingezet op een blijvende implementatie in het onderwijs
 
De genomineerde vo-scholen:
 
Nuenen, Pleincollege: Vincent van Gogh op Pleincollege Nuenen
Een beschrijving van acht jaar beleid, gericht op het toegankelijk maken van de wereld van de beeldende kunst voor leerlingen op mavo en vmbo. Met als voorlopige climax een expositie over Vincent van Gogh. Er wordt intensief samengewerkt met lokale kunstenaars en instellingen.
 
Oosterhout, Frencken College: Verder uitbouwen jaarthema SAMEN
Om het jaarthema SAMEN uit te bouwen, om vaardigheden aan te leren en om aandacht te leren hebben voor Burgerschap en Maatschappelijke Stage krijgen de leerlingen in kleine groepjes de opdracht informatie te verzamelen over een toegewezen instantie. Aan het einde van de dag informeren zij hun klasgenoten over hun ervaringen en waarom deze instantie het sponsordoel zou moeten zijn.
 
Tilburg, VMBO De Vakschool, Afdeling Creatieve Technieken
De leerlingen van Creatieve Technieken krijgen een week de tijd om een televisieprogramma in elkaar te zetten en te presenteren. In kleine groepjes verzorgen ze elk een onderdeel van de televisie-uitzending. Met dit alternatieve en innovatieve programma wordt activerend en motiverend een beroep gedaan op de eigenheid van de individuele leerling. Didactische speerpunten zijn het ontwikkelen van de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de leerling.

Deel dit artikel