15 juli 2024

Nieuwe leden raad van toezicht OMO

TILBURG | De Algemene Ledenvergadering van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) heeft per 1 februari 2011 de heer P.L.B.A. (Pieter) van Geel benoemd als voorzitter van de raad van toezicht van Ons Middelbaar Onderwijs. Mevrouw N.H.M.G.A. (Nicole) van der Wolk is benoemd als lid van de raad van toezicht.
 
Pieter van Geel (1951) maakte van 30 november 2006 tot 15 juni 2010 deel uit van de Tweede Kamer en was ruim drie jaar fractievoorzitter van het CDA. Van 22 juli 2002 tot 22 februari 2007 was de heer Van Geel staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, speciaal belast met Milieu. Daarvoor was hij ondermeer gemeentesecretaris van Helmond en lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.
 
De heer Van Geel is benoemd op voordracht van de leerling- en oudergeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Ons Middelbaar Onderwijs.
 
Nicole van der Wolk (1965) is onlangs aangetreden bij de TU Eindhoven als directeur Personeel & Organisatie. Daarvoor was zij gedurende negen jaar werkzaam bij de koepelorganisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) te Den Haag waarvan de laatste vier jaar als lid van de algemene directie met als portefeuille Organisatieontwikkeling, Personele- en Communicatie-aangelegenheden.

[Bron: Persbericht]

Deel dit artikel