23 september 2023

Gemeente Schijndel en Elde College twisten over huisvesting

6 december 2010 Emmanuel Naaijkens

SCHIJNDEL | NIEUWS | De gezamenlijke gemeenten in Nederland hebben 380 miljoen euro, bestemd voor onderwijshuisvesting, niet uitgegeven, zo bleek uit bijlagen bij de rijksbegroting die in september gepresenteerd is.
 
Een van die gemeenten die de hand op de knip houdt is Schijndel. Tot verbijstering van Alfred Kampe, college van bestuur van het Elde College, bleek onlangs uit de presentatie van de gemeentebegroting 2011 dat er geen budget was opgenomen voor uitbreiding van school. Ondanks dat eerder was toegezegd dat de gemeente zou meewerken.
| Lees meer

Deel dit artikel

Promovenda: Vak van gymdocent is meer dan sport en bewegen

5 december 2010 Emmanuel Naaijkens

TILBURG | NIEUWS | De docent sport en bewegen moet niet alleen aandacht hebben voor het eigen vakgebied, maar daar ook maatschappelijke aspecten bij betrekken. Ten denken valt aan gezonde levensstijl, het verleggen van persoonlijke grenzen, sociale competenties en waardebesef.
 
Dat stelt Hilde Bakx (1956, Voorburg) op basis van haar proefschrift De samenleving over de kwaliteit van bewegen & sport op school. Een spiegel voor de vakwereld. Woensdag 8 december hoopt Bakx op haar promotieonderzoek te promoveren aan de Universiteit van Tilburg.
| Lees meer

Deel dit artikel

Het gevecht

5 december 2010 Gerard Sanberg

Beroep: Onderwijs | Aflevering 1.14

COLUMN | Ja ja, romantische tafereeltjes met al die sneeuw, maar jongens weten wat sneeuw is: munitie.

| Lees meer

Deel dit artikel

Groeiende interesse op pabo voor bewegingsonderwijs

2 december 2010 Emmanuel Naaijkens

TILBURG | NIEUWS | De Tweede Kamer maakt zich zorgen over het oplopende tekort aan vakleerkrachten bewegingsonderwijs op de basisschool.
 
Afgestudeerden van de pabo zijn sinds 2001 niet zonder meer bevoegd om gymlessen te geven in de groepen 3 tot en met 8. Ze moeten daarvoor eerst met goed gevolg de leergang bewegingsonderwijs hebben voltooid. Die maatregel is indertijd ingevoerd om de kwaliteit van het bewegingsonderwijs een impuls te geven, want die was ver onder de maat.
 
| Lees meer

Deel dit artikel

Annet Bertram in raad van toezicht TU/e

2 december 2010 Emmanuel Naaijkens

EINDHOVEN | Mr.drs. Annet Bertram wordt met ingang van 1 maart 2011 lid van de Raad van Toezicht van de Technische Universiteit Eindhoven. Staatssecretaris drs. Halbe Zijlstra van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft haar benoemd voor een periode van vier jaar.

| Lees meer

Deel dit artikel

TU/e investeert 250 miljoen in nieuwe campus

2 december 2010 Emmanuel Naaijkens

EINDHOVEN | NIEUWS | De Technische Universiteit in Eindhoven (TU/e) investeert de komende negen jaar 250 miljoen euro in de realisatie van een nieuwe campus. Deze week werd het startsein gegeven voor dit omvangrijke project met de bouw van een centrale ontmoetingsruimte.
 
| Lees meer

Deel dit artikel

Advies commissie: Beperk drempelloze instroom in het mbo

29 november 2010 Emmanuel Naaijkens

NIEUWS | Er moet een einde komen aan de mogelijkheid voor leerlingen om zonder de juiste papieren te kunnen beginnen aan een opleiding op niveau 2 van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dat adviseert de commissie Oudeman die onderzoek heeft gedaan naar de (bestuurlijke) organisatie van de opleidingencentra in de bve-sector.
 
| Lees meer

Deel dit artikel
1 2 3 4 5 26