15 juli 2024

Provincie investeert niet in plan hoger onderwijs Brabant

DEN BOSCH | NIEUWS | Het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant stelt geen geld beschikbaar voor het plan om het hoger onderwijs en onderzoek een stevige kwaliteitsumpuls te geven.
 
“Er is veel waardering voor de grote ambitie van de instellingen, maar investeringen zijn niet aan de orde omdat onderwijs geen kerntaak is van de provincie”, laat de woordvoerster van gedeputeerde Brigite van Haaften (Jeugd, cultuur en samenleving) weten.
 
De enige rol die de provincie voor zichzelf ziet is die van het bij elkaar brengen van allerlei partijen. De gedeputeerde nodigt de instellingen van het hoger onderwijs dan ook uit om ook de samenwerking te zoeken met onder meer het middelbaar beroepsonderwijs, het bedrijfsleven en de gemeenten.  
 
De aanbieding van het rapport 'Samen excelleren voor de toekomst van Brabant'. V.l.n.r. Avans topman Rüpp, rector Eijlander van de Universiteit van Tilburg en gedeputeerde Van Haaften

Het standpunt van de provincie is niet helemaal een verrassing. Toen op 10 november de Brabantse hogescholen en universiteiten hun nota ‘Samen excelleren voor de toekomst van Brabant’ aanboden aan gedeputeerde Van Haaften, liet deze al doorschermen dat een financiele bijdrage niet voor de hand lag.
 
Toponderwijs
De instellingen zullen de uitvoering nu financieel zelf voor hun rekening moeten nemen, eventueel met geld uit landelijke of Europese fondsen. Met de voorstellen is een bedrag gemoeid van ongeveer 250 miljoen euro.
 
Het gaat om het realiseren van campussen, het bieden van toponderwijs (een gezamenlijk University College van Eindhoven en Tilburg met de naam Vincent van Gogh), het verzilveren van kennis voor toepassing door het bedrijfsleven (met name MKB), ondernemerschap, het aantrekken van buitenlandse studenten en aandacht voor jong talent.

Fundament
Het fundament voor het plan is gelegd door de vijf grote kennis- en onderwijsinstellingen die Brabant telt, de twee universiteiten en de hogescholen Avans, Fontys en NHTV. De kleinere instellingen hebben aangeven waar mogelijk aan te sluiten. Het plan bevat overigens geen volstrekt nieuwe voorstellen, het gaat om ideëen en initiatieven die al langer leven en die in een aantal gevallen al in uitvoering zijn.

De betrokken instellingen zijn de Technische Universiteit in Eindhoven (TU/e), de Universiteit van Tilburg (UvT), Fontys Hogescholen (Tilburg, Den Bosch, Eindhoven, Veghel), Avans Hogeschool (Breda, Tilburg, Den Bosch), HAS Den Bosch, NHTV (Breda), Design Academy (Eindhoven) en pabo De Kempel (Helmond).
 
Gezamenlijk hebben ze ongeveer 81.000 studenten en ongeveer 11.000 medewerkers. Het hoger onderwijs in Brabant biedt doorgaans een goede kwaliteit onderwijs en staat in de top van de landelijke ranglijsten als van Elsevier. Ook internationaal genieten met name de twee universiteiten aanzien, vooral wat betreft het onderzoek.
 

Deel dit artikel