16 juli 2024

Gedeeld eigenaarschap voor leerresultaten van leerlingen

OPLEIDING | De maatschappij verwacht steeds meer van scholen dat zij zich verantwoorden. Veel schoolleiders ervaren dat hun leraren verantwoording afleggen over leerlingenresultaten een zaak van de schoolleiding vinden.
 
Schoolleiders hebben echter het idee dat ze die leerlingenresultaten zelf maar weinig kunnen beïnvloeden. In hun ogen zijn het vooral leraren die verantwoordelijk zijn voor leerresultaten van leerlingen.
 

Drs. Niels Brans MEM, afdelingsleider klas 2 en 3 havo, vwo en gymnasium op het Jacob-Roelandslyceum in Boxtel, schreef in het kader van zijn Opleiding Master of Educational Management aan de Nederlandse School voor Onderwijsmanagement een scriptie over dit onderwerp.
 
Hij bespreekt in deze scriptie hoe je er als schoolleider voor kunt zorgen dat leraren en schoolleiding meer gedeeld eigenaarschap voelen voor leerresultaten van leerlingen. Om daarop een antwoord te vinden heeft hij in literatuuronderzoek en interviews de volgende deelvragen gehanteerd:

• In welk speelveld bevinden schoolleiders zich als het gaat om het afleggen van verantwoording?

• Welke inzichten hebben recente studies over de invloed van schoolleiders op leerresultaten van leerlingen opgeleverd?

• Welke leiderschapsstijl(e)n dragen bij tot het creëren van gedeeld eigenaarschap van leraren en schoolleiding voor leerlingenresultaten?

• Welke organisatievormen kan gedeeld eigenaarschap voor de leerresultaten van leerlingen aannemen?

• Welke interventies, die helpen om eigenaarschap te borgen, zijn bekend in de literatuur?

• Hoe bevordert een schoolleider een cultuur waarin eigenaarschap en (mede)verantwoordelijkheid vanzelfsprekend zijn?

 
► Lees hier de scriptie

Deel dit artikel