15 juli 2024

Proefvertaling klassieke talen op examen verdwijnt niet

DEN HAAG | NIEUWS | De proefvertaling klassieke talen blijft onderdeel van het centraal eindexamen. Het vak Klassieke Culturele Vorming (KCV) wordt samengevoegd met Latijn en Grieks tot twee nieuwe vakken èn er komt een Gouden Standaard voor gymnasiaal onderwijs.

“De kwaliteit van de klassieke talen in de gymnasiumopleiding blijft op deze manier gewaarborgd. Deze vakken zijn van grote waarde voor een ambitieuze studiecultuur en ruimte voor excellentie,” aldus minister Marja van Bijsterveldt in een nieuwsbericht dat door OCW verspreid is. 
 
Dat betekent dat de minister niet alle aanbevelingen in het rapport ‘Het geheim van de blauwe broer’ van de Verkenningscommissie Klassieke Talen overneemt. De commissie stelde proefvertaling wel ter discussie. Aanleiding voor het onderzoek waren de destijds slechte resultaten van het centrale eindexamen Latijn en het grote verschil in de resultaten tussen het centrale examen en het schoolexamen. 
 
Uitdaging
De bewindsvrouw wil door vast te houden aan de proefvertaling dat de lat voor het gymnasium hoog blijft liggen. Het vertalen van een klassieke tekst die een leerling nog niet eerder heeft gezien, is een uniek kenmerk voor de Klassieke Talen. Dit komt alleen nog voor bij de vakken Latijn en Grieks en is voor gymnasiumleerlingen een extra intellectuele uitdaging.
Uit een enquête die de minister in januari onder docenten klassieke talen hield, blijkt dat ruim tweederde het eens is met behoud van de proefvertaling als onderdeel van het centraal eindexamen.

Aan het centraal examen zelf wordt niets veranderd mede omdat de resultaten van Latijn in 2010 weer sterk verbeterd zijn. Wel is er behoefte aan beperkte vakvernieuwing. Er zal een evaluatie van het centrale examen plaatsvinden door het College voor Examens (CvE) en Cito, zodat kleine technische verbeteringen kunnen worden toegepast zoals de voorschriften voor de te lezen auteurs en het correctievoorschrift.
 
Brabant
Brabant kent zeven categoriale gymnasia en 38 scholengemeenschappen met een gymnasiumafdeling. Onlangs werd bekend dat het Elde College in Schijndel en het 2College Cobbenhagenlyceum in Tilburg hun gymnasiumafdeling opdoeken. Zij profileren zich als scholen met Tweetalig Onderwijs (Engels).
[Bron: o.a. nieuwsbericht OCW]
 
► Lees hier meer over het gymnasiumonderwijs in Brabant
 

Deel dit artikel