15 juli 2024

Forse groei aantal leerkrachten in schaal LB

DEN HAAG | NIEUWS | Het aantal leerkrachten in het basisonderwijs met een salaris in schaal LB stijgt gestaag. In oktober 2009 ging het om 2.113 leerkrachten, in oktober 2010 waren dit er 7.376. Een groei met 250%.
 
Het aandeel LB in het totale arbeidsvolume leerkrachten is daarmee toegenomen van 1,9 naar 6,7 procent. Staatssecretaris Zijlstra (Onderwijs, VVD) meldt dit in antwoord op vragen van het PvdA-Kamerlid Dijsselbloem.Met de invoering van schaal LB in het kader van Convenant LeerKracht kunnen ervaren leerkrachten met een hoger salaris beloond worden. Het is een manier om het werken in het onderwijs aantrekkelijker te maken.

Schoolbesturen maken zich zorgen over de financiele gevolgen van de toestroom in schaal LB. De kosten zijn hoger dan in het verleden werd verwacht. Staatssecretaris rekent dit tot de eigen verantwoordelijkheid van een schoolbestuur. Hij gaat wel in gesprek met het veld naar aanleiding van de signalen.
 
Personeelslasten
De gemiddelde personeelslasten in het primair onderwijs gaan de komende jaren flink omhoog, blijkt verder uit de brief van Zijlstra. De forse stijging is het gevolg van de afspraken die zij gemaakt in het kader van de beloningsmaatregelen uit het Convenant LeerKracht van Nederland.  
 
Ook de bekostiging door OCW in het kader van het convenant (functiemix, kortere salarislijnen, schaaluitloopbedrag, verbetering salarispositie adjunctdirecteuren, toelage directeuren) loopt op: in 2010 €176 miljoen, in 2015 €257 miljoen, oplopend tot €311 miljoen vanaf  2019. Deze bedragen zijn hoger dan de bedragen die zijn opgenomen in het convenant in verband met loonbijstellingen tot en met 2009.
 
► Lees hier de volledige brief  

Deel dit artikel