15 juli 2024

Uit de hele wereld belangstelling voor Internationale School Breda

 BREDA | NIEUWS | Zo’n honderd ouders, nu nog woonachtig in alle delen van de wereld, hebben te kennen geven dat ze belangstelling hebben voor de Internationale School Breda (ISB).
 
Twintig kinderen zijn al daadwerkelijk aangemeld voor de school die in augustus haar deuren opent en de verwachting is dat er tegen die tijd zo´n veertig leerlingen zijn. Dat meldt Ger Rombouts, conrector van het Mencia de Mendoza Lyceum en de beoogde directeur van de ISB. De voorbereidingen voor de plaatsing van tien semi-permanente lokalen zijn in volle gang. Op termijn moeten die vervangen worden door een permanent gebouw dat naast het Mencia komt te staan.
 
De Internationale School Breda komt naast het Mencia de Mendoza Lyceum te staan.

Dat is geen toeval, want de bedoeling is dat er een kruisbestuiving plaatsvindt tussen de leerlingen op de internationale school en de reguliere school. De gemeenteraad hecht, mede met het oog op het internationale bedrijfsleven in de regio, veel waarde aan de komst van de ISB  en heeft eerder een garantiekrediet van 8,3 miljoen beschikbaar gesteld voor de financiering van de nieuwbouw.
 
De keuze voor Rombouts (48) als directeur lag voor de hand. Hij is nauw betrokken geweest bij de planontwikkeling en hij was de trekker van het tweetalig onderwijs op het Mencia de Mendoza.  De school heeft dus veel ervaring met vreemde talenonderwijs.  Het motto van de school is ‘Mencia, daar verleg je je grenzen’. Internationalisering is het handelsmerk. Het Mencia is lid van Elos, een Europees netwerk van scholen.
 
Eindhoven
Er zijn in Nederland enkele tientallen scholen voor kinderen van internationale kenniswerkers, maar de Bredase formule is uniek. Het wordt een school voor kinderen van nul tot achttien jaar, met alle vormen van kinderopvang, primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Open van 7 tot 7 uur. Drie bestaande instellingen hebben zich aan het initiatief verbonden: Kober Groep (opvang), dr. De Visserschool (bestuur PCPO Midden-Brabant) en het Mencia de Mendoza Lyceum (bestuur SKVOB e.o.). Ook in Eindhoven staat een internationale school.

Op een internationale school zitten kinderen van buitenlandse kenniswerkers die tijdelijk in Nederland werkzaam. Ook kinderen van Nederlandse ouders die vaak banen hebben in het buitenland en soms tijdelijk in Nederland verblijven, kunnen op de ISB terecht. Omdat het curriculum een internationale basis heeft kunnen kinderen gemakkelijk instromen op een internationale school in het buitenland.

Deel dit artikel