15 juli 2024

Het aandeel vmbo’ers in de examens slinkt nog steeds

NIEUWS | De opwaartse trend in het voortgezet onderwijs is nog altijd niet ten einde. Dat blijkt uit het overzicht van de ruim 205.000 kandidaten die op 16 mei zijn begonnen aan de schriftelijke centrale examens.

Het aandeel van de leerlingen op het niveau van de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo slinkt nog steeds. Vijf jaar geleden lag dat percentage op 15,8 procent, dat is nu gezakt naar 10,9 procent. In diezelfde periode steeg het aantal vwo-kandidaten van 17,3 procent naar 20 procent  en het aantal havo-kandidaten van 25 procent naar 28,6 procent. Een lichte daling is er in de theoretisch/gemengde leerweg (27,5 respectievelijk 26,6 procent) en de kaderberoepsgerichte leerweg (14,3 respectievelijk 13,8).

Hoger niveau
Meer leerlingen stromen op een hoger niveau het voortgezet onderwijs in, maar dat gaat dus ten koste van het beroepsonderwijs. In de beroepsgerichte vakken waarin de leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg examen doen tekent zich een enorme terugval af. Bij timmeren, metselen, schilderen en electrotechniek gaat het in de periode van vijf jaar bijvoorbeeld om een daling tot wel vijftig procent.

De verschuiving van vmbo naar havo/vwo is overigens een ontwikkeling die al vele jaren aan de gang is. In een overzicht dat DUO/CFI vorig jaar publiceerde over de periode 1990 tot en met 2009 kwam dat onweerlegbaar naar voren. Als meetpunt werd de verdeling van de leerlingen over de verschillende niveaus in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs genomen. In 1990 was de verhouding vwo 15,7 procent, havo 17,4 procent en vmbo 67 procent. Bijna twintig jaar later was de verdeling vwo 22 procent, havo 24,4 procent en vmbo 53,6 procent.

Scherpere eisen
Of de trek naar boven ook volgend jaar tot uitdrukking zal komen bij de verdeling van de examenkandidaten over de diverse niveaus is overigens de vraag. In 2012 gelden voor het eerst de verscherpte exameneisen. Met het oog daarop zouden scholen nu al strengere overgangsnormen hanteren waardoor wellicht minder leerlingen op havo of vwo examen mogen doen.  Minister Van Bijsterveldt heeft eerder aangegeven te verwachten dat er minder leerlingen zullen slagen.

► Lees hier een analyse uit 2010: Brabantse leerlingen slimmer?
 
 

Deel dit artikel