16 juli 2024

Vakantieplan minister onschadelijk gemaakt?

COLUMN | De kleine ‘vakbond’ Leraren in Actie ontwikkelt zich tot een heuse luis in de pels van de gevestigde vakbondsorde. Deze week stonden ze in alle vroegte aan de poorten van grote broer AOb te rammelen, want het concept-akkoord voor een nieuwe CAO in het voortgezet lijkt nergens naar, aldus deze leraren.
 
Ton Rolvink, onderhandelaar namens de AOb, zag zich zelfs genoodzaakt om naar buiten te komen om, met de microfoon van een Radio 1 verslaggever onder de neus, in gesprek te gaan met de boze leraren. En om hen gelijk te gevenhet akkoord is broddelwerk, vandaar ook dat de AOb het resultaat neutraal aan de leden heeft voorgelegd. Als ze het niet zien zitten moeten ze maar in actie komen.
 
De onderhandelingen tussen de bonden en Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), dat een eigen cao heeft, zijn in ruststand gezet in afwachting van wat er met het landelijke akkoord gaat gebeuren. Pain in the ass aan deze onderhandelingstafel is, zo valt te beluisteren in de wandelgangen, wat er met de vakantiedagen gaat gebeuren.
 
Minister Van Bijsterveldt werkt aan een wetsvoorstel om de zomervakantie terug te brengen van zeven naar zes weken, net als in het primair onderwijs. Want zo’n lange vakantie dat leidt alleen maar tot leeghoofdigheid bij de leerlingen, alle opgedane kennis verdwijnt in die periode als sneeuw voor de zon. Merkwaardig toch dat de kinderen bij onze zuiderburen daar geen last van hebben. In Vlaanderen gaat de school standaard van 1 juli tot en met 31 augustus op slot, en de onderwijsprestaties zijn niet slechter dan bij ons.
 
Hoe heet gaat de soep gegeten worden? Krijgen we een onrustige zomer of een hete herfst? Een lange vakantie is een mooi privilege van het docentencorps, dat laten ze zich dat niet graag afpakken . Als we het advocatenkantoor Brussee Lindeboomgespecialiseerd in onderwijsrechtmogen geloven hebben de sociale partners de bom van minister Van Bijsterveldt inmiddels al gedemonteerd.
 
Beoogt de bewindsvrouw met haar plan de effectieve inzet van docenten te verhogen en daarmee de kwaliteit van het onderwijs (de vijf dagen zijn bedoeld om te vergaderen enz.), de bonden en de werkgevers zijn het er volgens het advocatenbureau over eens dat die vijf dagen gewoon als snipperdagen opgenomen kunnen worden. “Leerlingen noch leraren lijken hier iets mee op te schieten. Een week vakantie wordt versnipperd zonder dat de werkdruk afneemt”, is de conclusie van de juristen.
 
Het zal me benieuwen of de minister (met steun van de Kamer) de confrontatie aangaat met de sociale partners over een akkoord dat deze uitkomst heeft. Voorlopig is het nog relatief rustig aan het front, alleen de Leraren in Actie verstoren de ogenschijnlijke rust.

Update 30 juni 2011: VO-raad, CNV Onderwijs en CMHF hebben inmiddels een akkoord gesloten. De AOb heeft na een peiling onder de achterban het akkoord afgewezen vanwege het probleem van de werkdruk en vanwege de (door het kabinet opgelegde) nullijn. Mogelijk volgen er na de vakantie acties.

Deel dit artikel