15 juli 2024

Gaten in de begroting van de zorg – trek een blik leerlingen open

OPINIE | Het was een mooi ideaal wat de maatschappelijke stage beoogde. Leerlingen in het voortgezet onderwijs zouden door maatschappelijk nuttige klusjes te vervullen ervaren dat de samenleving meer is dan hun eigen wereldje.
 
In het plan van het voorlaatste kabinet Balkenende stond er maar liefst drie maanden genoteerd voor maatschappelijke stage, uitgesmeerd over de hele tijd op de middelbare school. Al snel werd dat teruggebracht tot maximaal 72 uur, afhankelijk van het schooltype.
En ja, toen moest er bezuinigd worden op de begroting van het ministerie van Onderwijs en dus werd het maximum teruggebracht tot dertig uur. Tot verdriet van scholen die juist zo op de stage hadden ingezet.
 
Het idee van de maatschappelijke stage – lang een paradepaardje van minister Van Bijsterveldt – is tamelijk verbleekt. Maar daar blijft het niet bij, want op het ministerie van VWS hebben ze nu ontdekt dat de maatschappelijke stage ook mooi van pas komt om daar de gaten in de begroting te dichten.
 
Er gaat flink bezuinigd worden op de gezondheidszorg en dat treft met name de mensen die met een persoonsgebonden budget (pgb) hun eigen hulp ‘inkopen’. Het pgb – in het onderwijs bekend als het rugzakje – is ooit ingevoerd om maatwerk te bieden, maar dat wordt onbetaalbaar vindt de overheid en dus daar gaat fors het mes in.
 
Want, is de conclusie van het kabinet, die hulp op maat kan ook deels geboden worden door inzet van vrijwilligers én van leerlingen in het kader van hun maatschappelijke stage.Zo lezen we in de beleidsbrief van staatssecretaris Veldhuizen.
Het is de wereld op zijn kop. Dat leerlingen ervaring opdoen met mensen die hulpbehoevend zijn en zo misschien zelfs voor een opleiding in de zorg kiezen, prima. Maar het is te gek voor woorden dat leerlingen onderdeel moeten zijn van een systeem om patiënten de zorg te geven die ze nodig hebben.
 
 

Deel dit artikel