16 juli 2024

Epilepsiescholen minder gekort

HEEZE | NIEUWS | Het ziet er naar uit dat de twee epilepsiescholen in Nederland, waaronder de Berkenschutse in Heeze, blijven bestaan. Minister Van Bijsterveldt heeft de voorgenomen bezuiniging gedeeltelijk ongedaan gemaakt.
 
Ze schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van passend onderwijs.Scholen als de Berkenschutse ontvangen een zogeheten expertisebekostiging. Daar wilde de minister vanaf omdat andere voorzieningen in het speciaal onderwijs dat niet ontvangen. Voor de scholen was dat echter een belangrijk fundament onder hun bekostiging, door de bezuiniging zou  tweederde van het personeel op straat komen te staan. Dat zou in feite het einde betekenen van de epilepsiescholen. Mede onder druk van de Tweede Kamer heeft Van Bijsterveldt haar voorstel op dit punt aangepast. Niet helemaal want tien procent extra korting moeten de instellingen nog wel ophoesten.
 
Protest tegen bezuiniging op passend onderwijs.

Ambulante begeleiding
Het gaat overigens om een maatregel met een tijdelijk karakter. Na de evaluatie van passend onderwijs moet er een definitieve oplossing komen voor de financiering van het onderwijs aan kinderen met epilepsie. Bij de Berkenschutse volgen ruim 500 leerlingen onderwijs. Daarnaast verzorgen medewerkers de ambulante begeleiding aan ongeveer 500 leerlingen. Bij de Berkenschutse werken ruim 250 medewerkers.
De minister is niet gevoelig gebleken voor de oproep om de aangekondigde bezuiniging op de ambulante begeleiding terug te draaien. Daardoor zullen veel medewerkers hun baan verliezen.
De Tweede Kamer vergadert op 29 juni over het voorstel passend onderwijs.
 
 
 

Deel dit artikel