18 juli 2024

Tilburg University koestert de kleinschaligheid

 TILBURG | NIEUWS | Waar sommige universiteiten hun heil zoeken in nauwe samenwerking of fusie, blijft Tilburg University vertrouwen op eigen kracht. Dat was de boodschap van prof. dr. Philip Eijlander, bij de opening van het academisch jaar. ‘Small is beautiful’, noemde hij dat in de woorden van de Britse econoom E.F. Schumacher.
 
De Tilburgse universiteit als specialistische universiteit van mens- en maatschappijwetenschappen heeft bewezen dat ze kwalitatief goed onderwijs en onderzoek aanbiedt, hetgeen gestaafd wordt in rankings als van Elsevier. De instelling heeft met 12.000 tot 13.000 studenten een overzichtelijke schaal en staat midden in de samenleving. Het zijn deze drie ankerpunten die maken dat Tilburg University voort kan gaan op de ingeslagen weg.

De opening van het academisch jaar in de aula van Tilburg University.
 
“Wij staan zeker open voor samenwerking en krachtenbundeling; niet omdat anderen dat willen, maar omdat wij zelf met bepaalde partners onze idealen (nog) beter kunnen verwezenlijken. Dat geldt zowel  regionaal, nationaal als internationaal. Geen allianties voor de ‘bühne’, maar vormen van samenwerking die werkelijk het verschil maken in onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie”, aldus de rector.
 
Vernieuwing
Tilburg University zet de komende jaren niet in op meer programma’s of meer studenten. “We kiezen nadrukkelijk; wat we doen, doen we goed.” Het multidisciplinair denken en werken is een van de kenmerken, de complexe samenleving vereist nou eenmaal dat over de grenzen van de vakgebieden heengekeken wordt. De Tilburgse universiteit zet in op intensivering en vernieuwing van het onderwijs, het moet uitdagender en aansprekende. De rector is ervan overtuigd dat de resultaten en de studierendementen zullen verbeteren.
 
En de nadruk ligt ook op de ‘Bildung’, de vorming van studenten. “Het is onze opdracht om onze afgestudeerden de bagage mee te geven die zij nodig hebben voor hun reis n aar toekomstige bestemmingen. Dat reikt verder dan alleen kennis en inzicht. Academniscxhe vorming omvat ook het bijbrengen van verantwoordelijkheidsbesef, oordeelsvermogen en wijsheid”, aldus Eijlander. Geheel in de  traditie van de visie van de oprichter van de Tilburgse universiteit (in 1927), de priester-economoom Cobbenhagen.   
 
 

Deel dit artikel