15 juli 2024

Fontys legt concrete prestatiedoelen vast op één A4-tje en mag erop afgerekend worden

EINDHOVEN | NIEUWS | Bestuur en management van Fontys Hogescholen hebben op één enkel A4-tje concreet de doelen geformuleerd die ze in 2015 als instelling willen bereiken. Dit document is tevens een proefproject met OCW om de beoogde prestaties als afspraak vast te leggen en waar de hogeschool tezijnertijd op afgerekend kan worden.
 
Fontys wil haar positie (40.000 studenten, 4000 medewerkers) in hbo-land nadrukkelijk verstevigen en uitbouwen. In 2015 moet er een hogeschool staan die een leidende positie heeft, die opleidt voor bachelors en masters in bijna alle disciplines. Alle opleidingen kennen een sterk beroepsspecifiek en/of (boven)regionaal profiel en verankering, is een van de formuleringen op het A4-tje. Het college van bestuur heeft bewust aangestuurd op een dusdanige compacte omschrijving dat de doelstellingen op één velletje passen, al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat het niet anders kan dan door een heel klein lettertype te gebruiken.
 
Het motto van Fontys is 'Denk groter'.

Enkele  concrete doelstellingen van Fontys in de komende jaren om de onderwijskwaliteit en het studiesucces van de studenten op een hoger niveau te brengen. Het gaat ook om doelen die individuele docenten en studenten moeten realiseren:
–           En steviger systeem van externe kwaliteitsbeoordeling, ook onaangekondigd uitgevoerd
–           Op elke opleiding is minimaal 80 procent van de docenten op minimaal masterniveau gekwalificeerd
–           Elke nieuwe docent dient na een jaar een didactische aantekening te hebben
–           Elke docent moet door zijn studenten minstens met een 7 beoordeeld worden
–           Elke opleiding en studenttevredenheid kent een gemiddelde van minstens een 7
–           Elke docent besteedt jaarlijks minstens 80 uur aan scholing
–           In de propedeusefase zijn er minimaal 20 contacturen tussen docent en student; voor studenten geldt een jaarlijkse studiebelasting van 40 uur per week
–           In beginsel moeten studenten in één jaar hun propedeuse halen
–           Voor studenten die niet goed op hun plek zitten komt een ‘switch&match’-programma
–           Het onderwijs is actief, uitdagend, kennisintensief en goed georganiseerd, waarbij op studenten de (morele) plicht rust om bij elke les aanwezig te zijn
–           Tweederde van de uitgaven van Fontys moet gaan naar onderwijsformatie (docenten); een docent is tweederde van zijn werktijd actief in de onderwijsuitvoering aan studenten
 
Prestaties
Fontys doet mee aan een proef op verzoek van staatssecretaris Zijlstra. Dat betekent overigens niet dat de hogeschool heil ziet in de prestatieafspraken zoals OCW die met de instellingen wil afsluiten, en die financiële gevolgen (positief of negatief) kunnen hebben. Dergelijke afspraken ‘hebben geen enkele betekenis voor de dagelijkse kwaliteitsgerichtheid van onze medewerkers. Zou dat wel zo zijn, dan was er een écht probleem’, aldus de hogeschool. De beloning zit hem in ‘het opleiden van jongvolwassenen tot hbo-afgestudeerden met een diploma dat garant staat voor kwaliteit. Dé drijfveer van Fontys’.
 
► Lees hier het ambitiedocument van Fontys
 
 
 

Deel dit artikel