15 juli 2024

Bezuiniging op passend onderwijs komt hard aan bij schoolbestuur INOS

BREDA | NIEUWS | Het Bredase schoolbestuur INOS wordt hard getroffen door de bezuinigingen van het rijk op de invoering van passend onderwijs. Er staan ongeveer 45 fte’s op de tocht, maar tweederde hiervan is waarschijnlijk op te vangen door het natuurlijk verloop van onderwijzend personeel.
 
Jan Aarts, lid van het college van bestuur, vreest dat ongeveer een derde van de mensen een gedwongen ontslag boven het hoofd hangt. “Maar we doen er alles aan om dat te voorkomen, we proberen mensen zoveel mogelijk intern te herplaatsen.” INOS moet in het schooljaar 2013-2014 1,2 miljoen euro besparen, in het schooljaar 2014-2015 2,8 miljoen euro en vanaf augustus  2015  structureel 3,6  miljoen euro. Met de bonden is een sociaal plan afgesproken waarin de maatregelen staan die de gevolgen zoveel mogelijk moeten beperken.
 

In de afgelopen twee jaren heeft INOS haar financiële positie op het gewenste niveau gebracht door, conform de meerjarenbegroting, twee jaar lang meer uit te geven dan er binnenkomt. Omdat echter de afgelopen twee jaar de overheid heeft bezuinigd door in het reguliere basisonderwijs de gestegen kosten niet te compenseren, en daar bovenop nieuwe bezuinigingen doorvoert, is het voor het bestuur van INOS moeilijk om de eigen visie te blijven implementeren.
 
Speciaal onderwijs
Dat INOS in hoge mate de negatieve effecten van de bezuinigingen ondervindt heeft er mee te maken dat het bestuur ook veel speciaal onderwijs in huis heeft. In totaal heeft INOS 31 scholen, waaronder twee sbo-scholen en drie so-scholen. Het totale aantal leerlingen bedraagt afgerond 10.500, er werken ruim 1300 medewerkers.
De bezuinigingen op passend onderwijs zetten niet alleen de financiën onder druk. Omdat meer zorgleerlingen naar het reguliere onderwijs gaan, wordt ook de werkdruk voor leerkrachten hoger. “Onze mensen maken zich daar terecht zorgen over, ze hebben nu al hun handen vol aan hun groep. Maar we zullen er alles aan doen om onze medewerkers goed voor te bereiden op passend onderwijs.”
 
Prestatiebeloning
Aarts hoopt vurig dat de Haagse politiek alsnog tot bezinning komt en de aangekondigde maatregelen in ieder geval verzacht. Het wisselgeld is er. “Er is 150 miljoen gereserveerd voor prestatiebeloning, daar zit niemand in het onderwijs op te wachten. We zijn bovendien nog volop bezig om de functiemix in te voeren. Dat geld kan beter ingezet worden voor passend onderwijs”, zegt Aarts. Vooralsnog lijkt er geen beweging te zitten in het standpunt van minister Van Bijsterveldt, recent nog hebben alle scholen een brief gekregen dat de plannen gewoon doorgaan.
 

Deel dit artikel