20 juli 2024

‘Deel van vo-scholen laat het afweten met stageplaatsen voor aankomende leraar’

TILBURG | NIEUWS | De lerarenopleidingen kampen met een tekort aan stageplaatsen voor studenten die nog aan het begin staan van hun opleiding. Een deel van de scholen in het voortgezet onderwijs wil alleen maar stagiaires die in het derde of vierde jaar van studie zijn.

Dat zegt Ans Buys, voorzitter van ADEF (Algemeen Directeurenoverleg Educatieve Faculteiten) en directeur van de Fontys Lerarenopleiding in Tilburg. “Het kost ons moeite om studenten te plaatsen die in het eerste of tweede jaar van hun studie zitten. Er zijn scholen die weigeren om voor deze studenten stageplaatsen beschikbaar te stellen omdat ze relatief veel begeleiding nodig hebben. Maar het is van belang dat ook deze studenten aan het begin van de opleiding al ervaring op kunnen doen, dat ze kunnen snuffelen  aan het vak en er zo achter komen of het leraarschap echt iets voor hun is.” Noodgedwongen zijn stages van beginnende studenten ingekort, zodat iedereen toch aan de beurt kan komen.

Studenten van de Fontys Lerarenopleiding in Tilburg vermaken zich tijdens een pauze.

Met nadruk stelt Buys dat het een deel van de scholen betreft die niet de verantwoordelijkheid neemt. “Er zijn gelukkig nog altijd scholen die voor alle studenten stageplekken beschikbaar stellen.” Als excuus gebruiken scholen dat de werkdruk voor docenten al zo hoog is en dat begeleiding van jonge studenten teveel tijd vergt. Daar zouden de financiele middelen niet toereikend voor zijn. Ans Buys wijst er echter op dat vroeger die middelen geoormerkt werden, maar dat de budgetten op een gegeven moment zijn opgenomen in de lumpsum. Daardoor zijn ze onzichtbaar geworden en is ook niet vast te stellen in welke mate de gelden worden ingezet voor het begeleiden van stagiairs.

Inspectie
Buys is er geen voorstander van om de budgetten weer te oormerken, want dat had ook zijn nadelen. Ze pleit ervoor dat de Onderwijsinspectie, net als vroeger, in het jaarlijks onderzoek nagaat of een school voldoende stageplekken aanbiedt voor leraren in spé. Dat idee heeft ze al aangekaart bij staatssecretaris Zijlstra (Onderwijs, VVD) en die lijkt daar wel oren naar te hebben. “Ik ben er niet zo voor om op dit punt het toezicht aan te scherpen, maar kennelijk kan het in dit geval niet anders”, aldus Buys.

Deel dit artikel