19 juli 2024

Katholieke besturen in Dongen verder onder de naam Initia

DONGEN | NIEUWS | Twee katholieke schoolbesturen in Dongen zijn gefuseerd en gaan verder onder de naam ‘Initia’. Het gaat om de Stichting Katholiek Onderwijs Dongen (SKOD) en de Stichting Primair Onderwijs Dongen oost (Primondo).

Onder het nieuwe bestuur vallen in totaal zes scholen: de Heilig Hartschool, Noorderpoort, St. Agnesschool en de Vlinderboom (alle SKOD) en de Achterberg en St. Jan (Primondo). De bestuurlijke fusie is mede een gevolg van het beleid van de rijksoverheid om meer verantwoordelijkheid neer te leggen bij schoolbesturen. Ook zijn de eisen die aan besturen zijn gesteld verhoogd door de invoering van de Wet Goed Onderwijs Goed Bestuur per 1 augustus 2010.

Door de krachten te bundelen ontstaat er financieel een sterkere positie en bovendien kan meer gebruik worden gemaakt van elkaars deskundigheid. De zes scholen telden het vorig schooljaar samen 1564 leerlingen en 131 leerkrachten/directieleden (92 fte). De naam Initia is gebaseerd op het Latijnse initium, dat betekent ‘begin’. Algemeen directeur van Initia is Sjaak van Wandelen.
In Dongen zijn nog twee schoolbesturen actief. Bravoo heeft twee openbare scholen en PC PO Midden-Brabant heeft een christelijke school.

Deel dit artikel