15 juli 2024

Directeur Harrie van de Ven (Fontys): ‘Grootschaligheid is fnuikend voor pabo’s’

EINDHOVEN | NIEUWS | De vijf pabo’s van Fontys gaan op in één organisatie onder één directie. Maar de kleinschaligheid van de locaties in Tilburg, Den Bosch, Eindhoven, Veghel en Venlo blijft overeind.
 
“Doordat we achter de schermen de krachten bundelen, kunnen we aan de voorkant kleinschalig blijven, in het belang van de studenten, de omgeving en het werkveld. Kleinschaligheid is wezenlijk voor onderwijs, dus ook voor een pabo”, zegt Harrie van de Ven, die samen met Astrid Venes de directie vormt van de vijf pabo’s van Fontys. Dankzij deze beleidskeuze blijft ook de kleine vestiging in Veghel (225 studenten) overeind. In het verleden stond het voortbestaan van deze locatie nog wel eens ter discussie, maar daar is een streep onder gezet. Dat wordt bevestigd door het besluit om de pabo Veghel per augustus 2012 naar een nieuw gebouw aan de Onderwijsboulevard in die gemeente te verplaatsen.
 
“Veghel is een van best presterende instituten in zuid-Nederland als het gaat om de lerarenopleidingen. We zijn trots op onze pabo’s, maar Veghel is ontzettend goed bezig. De studententevredenheid is hoog, de participatie van het werkveld is prima is. De kwaliteit is goed, daarom heeft het college van bestuur van Fontys er uit overtuiging voor gekozen om deze kleine opleiding toch in de lucht te houden.”
 
Is dat op termijn financieel verantwoord?
Ja, omdat we achter de schermen één, financieel gezonde organisatie zijn, kunnen we een bepaalde kleinschaligheid garanderen. In een kleinschalige opleiding houd je de lijnen met studenten kort, men kent elkaar, de mens staat centraal. Daar wordt talent gezien en dat is waar het bij Fontys om draait. Maar kwaliteit en financiën zijn een voorwaarde.  Als op een bepaald moment de kwaliteit gaat lijden omdat de schaal van een opleiding te klein in, dan moet je je verantwoordelijkheid nemen en ermee stoppen.”
 
Analoog aan de discussie over de hele kleine basisscholen?
“Kleinschaligheid is geen doel op zich, niet ten koste van alles, het moet verantwoord zijn Maar het is aangetoond dat kleinschaligheid werkt in ons soort opleidingen, studenten floreren er. Niet iedereen beseft dat, maar onze pabo’s zijn allemaal kleiner dan bijvoorbeeld de pabo in Helmond [De Kempel met 900 studenten, E.N.] die toch bekendstaat als kleinschalig. Onze pabo’s zijn allemaal kleiner, maar achter de schermen zijn wij groter. Eindhoven 700 studenten. Tilburg 625, Den Bosch 600, Veghel 225 en Venlo 130. We werken  bovendien in regioteams voor bijvoorbeeld Eindhoven en de Kempen. Het zijn aparte teams met eigen studenten en eigen stagescholen waar ze een directe lijn mee hebben. Onderwijs is dermate complex dat je dat alleen maar kunt doen vanuit de ontmoeting, dan heb je niks aan automatiseringssystemen. Daar heb je korte lijnen voor nodig. Ik geloof niet in massa-instituten voor de lerarenopleidingen.
 
De pabo van Fontys in Eindhoven.

Maar Fontys is als organisatie met 40.000 studenten heel erg groot.
“Fontys lijkt groot, maar wij hebben veel diversiteit en veel talent en we zijn toch kleinschalig. Met alle lerarenopleidingen binnen Fontys hebben we hebben een domeinoverleg om zoveel mogelijk het potentieel dat we hebben te kunnen benutten. Achter de schermen hebben we veel collega’s waarmee we kunnen werken, daar toont zich ondermeer de kracht van grootschaligheid.”
 
Hoe staan de zaken er financieel voor?
“Financieel hebben we zaken op orde, in onze meerjarenbegroting voelen we wat van de pijn van de bezuinigingen, maar we staan er goed voor. Ik maak me wel grote zorgen over het basisonderwijs. Je ziet daar nu het effect van bezuinigingen die er enkele jaren geleden zijn geweest, met name op bestuur en management. En er zijn ook sluipende bezuinigingen, op passend onderwijs wordt fors gekort. Mijn idee is dat er in het po veel pijn geleden wordt, er worden met tientallen tegelijk banen geschrapt. De minister doet dat af met: ‘Het is geen probleem om de klassen groter te maken want onderzoek toont aan dat klassengrootte geen invloed heeft op de leerprestaties’. Waarom hebben we dan tien jaar geleden de klassen kleiner gemaakt? De werkdruk neemt toe, daar maak ik me zorgen om. Dit heb ik vanaf 1985, toen er ook enorm bezuinigd moest worden, niet meer gezien.”

► Lees ook het artikel over ervaringen met intake nieuwe studenten op de pabo’s 

Deel dit artikel