15 juli 2024

Kellebeek College maakt statement met multiculturele happening

ROOSENDAAL | NIEUWS | Het Kellebeek College in Roosendaal stond dinsdag 18 oktober helemaal in het teken van de multiculturele samenleving. Met presentaties, optredens, worksshops en hapjes wilden de leerlingen laten zien dat openstaan voor andere culturelen per saldo de maatschappij verrijkt.

Het Kellebeek College is een onderdeel van ROC West-Brabant. Hier worden mbo-opleidingen (uiterlijke) verzorging en welzijn aangeboden, maar ook cursussen basiseducatie en opleidingen van het vavo. Op deze locatie zitten relatief veel allochtone leerlingen c.q. deelnemers. De nadrukkelijk boodschap die Kleurrijk Kellebeek met de happening wil uitdragen is in deze tijd, waarin de multiculturele samenleving mislukt heet te zijn, op zijn minst opmerkelijk.

Met traditionele Marrokaanse muziek en eigentijdse gipsy jazz van de Basily Boys werd Kleurrijk Kellebeek geopend.

Rob Franken, voorzitter van het college van bestuur van ROC West-Brabant, maakt er geheim van dat wat hem betreft Kleurrijk Kellebeek een statement is richting politiek Den Haag. “Er is veel te doen om multiculturaliteit. Er ligt een politieke lading op het debat. Het is prima wat er allemaal gezegd wordt in de Tweede Kamer, maar daar hebben wij geen boodschap aan. Wij hebben veel cursisten met een heel rijk verleden. Hoe die hier zijn gekomen is onze verantwoordelijkheid niet, maar ze zijn er. Wij nemen ze op als leerlingen, als studenten.”

“Er wordt vaak gezegd, de multiculturaliteit is mislukt. Maar we zijn nog niet eens toegekomen aan het ontdekken van de rijkdom. Dat is zo’n rare discussie. Eigenlijk is multiculturaliteit tot nu toe dat we zo’n beetje naast elkaar zijn blijven staan. Terwijl het erom gaat dat je elkaar verrijkt. Daar is Kleurrijk Kellebeek een poging toe, om te laten zien hoe mooi elementen uit een andere cultuur kunnen zijn. Maar omgekeerd mogen wij ook trotser zijn op onze Nederlandse cultuur. Waar wij goed in zijn. Tientallen jaren vonden we dat we strikt neutraal moesten blijven, want je kon een ander wel eens voor zijn kop stoten. Dat gaat helemaal nergens over. Je mag trots zijn op je eigen cultuur, zoals Turken, Marokkanen, Nigerianen of waar ze ook maar vandaan komen, trots mogen zijn op hun cultuur. Als we dat op een goede manier weten te vermengen dan ontstaat er rijkdom.”

Studenten genieten van optredens van o.a. DJ DennisHero.

► Vanaf zaterdag 22 oktober op deze website een uitgebreid interview met Rob Franken over zijn geloof in de jongeren van nu, de kracht van het mbo en over politiek Den Haag dat, als het om de multiculturele samenleving gaat, achterloopt bij de werkelijkheid: ‘Het gaat de goede kant uit’.

   

Deel dit artikel