15 juli 2024

Taalunie wil bezinning op groei Engelstalige studies

BREDA | NIEUWS | Hogescholen en universiteiten moeten zich bezinnen op hun aanbod van Engelstalige opleidingen, vindt de Taalunie. “Volgens de Wet op het Hoger Onderwijs wordt het onderwijs gegeven in het Nederlands en kan daar onder voorwaarden van afgeweken worden. Het lijkt erop dat die uitzondering steeds meer regel wordt”, aldus Linda van den Bosch, secretaris van de Nederlandse Taalunie.

Ze deed haar oproep tijdens een symposium op Avans Hogeschool in Breda [22 november 2011] over de gebrekkige taalvaardigheid van het gros van de studenten in het hoger onderwijs. Volgens Van den Bosch bieden veel instellingen Engelstalige studies aan om zoveel mogelijk buitenlandse studenten te trekken.

Rechtvaardiging

De Taalunie wijst erop dat meer dan 90 procent van de afgestudeerden in het hoger onderwijs in het eigen land aan de slag gaat en daar overwegend te maken heeft met Nederlandse ‘klanten’. De vraag is of het soms geringe aantal buitenlandse studenten rechtvaardigt dat Nederlandse studenten de colleges in het Engels moeten volgen en de opdrachten in het Engels moeten uitvoeren.

Recent nog was er een conflict op de Radboud Universiteit in Nijmegen waar een hoogleraar van de opleiding bedrijfskunde een afstudeerscriptie had geweigerd omdat die in het Nederlands was. Naar aanleiding van vragen vanuit de Tweede Kamer liet staatssecretaris Zijlstra (Onderwijs) vorige week weten dat de universiteit correct had gehandeld. Afwijking van het principe dat Nederlands de voertaal is is toegestaan met een ‘deugdelijk onderbouwde gedragscode’. En dat is volgens Zijlstra in Nijmegen het geval.

Genuanceerd taalbeleid
Van den Bosch benadrukt dat de Taalunie absoluut niet tegen studies in een vreemde taal is, maar het hoger onderwijs zou wel goed moeten nadenken over een genuanceerd taalbeleid. Afgestemd op de taalvaardigheid die vereist is in een toekomstige functie. Voor de kleine groep van afgestudeerden die als onderzoeker gaan werken is een hoogwaardige Engelstalige opleiding evident.

Maar ook voor de studies in het Nederlands geldt dat studenten en docenten op een hoog niveau de taal beheersen. Daar zouden instellingen veel meer werk van moeten maken, aldus de Taalunie. De Onderwijsraad pleitte vorige maand in een advies ook voor een weloverwogen gebruik van het Engels.

Volgens het Nuffic (organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs) waren er in 2010 ongeveer 1300 opleidingen en cursussen Engelstalig, een groei van acht procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Aan de hogescholen en universiteiten studeren ongeveer 650.000 studenten, daarvan komen er ongeveer 50.000 uit het buitenland.  

Deel dit artikel