16 juli 2024

Fontys gaat voor 90 miljoen (ver)bouwen in Tilburg en Eindhoven

TILBURG | EINDHOVEN | NIEUWS | Fontys Hogescholen investeert de komende jaren flink in de huisvesting voor opleidingen in Tilburg en Eindhoven.  In Tilburg gaat het om nieuwbouw in de Spoorzone en in Eindhoven om verbouw van de campus aan de Rachelsmolen. Met de beide bouwplannen is een bedrag gemoeid van resepctievelijk 30 en 60 miljoen euro. Uitgangspunt is echter dat de huisvestingslasten voor Fontys niet structueel mogen stijgen.

Op het stadhuis van Tilburg is vandaag bekend gemaakt dat de Hogeschool Journalistiek en de Academy for Creative Industries naar de Spoorzone verkassen. De gemeente Tilburg en het college van bestuur van Fontys zijn dat overeen gekomen. Dat betekent dat de herinrichting van het gebied achter het centraal station in Tilburg nu vaart krijgt hoewel nog niet vaststaat dat alle locaties van Fontys naar dit gebied gaan.

De verwachting is dat de twee instituten zich uiterlijk 2016 op het terrein van de voormalige NS-werkplaats in Tilburg vestigen. De verhuizing brengt 3.000 studenten en 250 medewerkers naar het Spoorzonegebied.

Omdat Fontys de risico’s van een overstap van alle instituten die nu zijn gehuisvest op Stappegoor, op dit moment te groot acht, is gekozen voor een gedeeltelijke verhuizing. “Maar er is nog steeds sprake van een forse ambitie”, stelt bestuursvoorzitter Wintels in een persverklaring. Uitgangspunt voor Fontys is dat de plannen niet mogen leiden tot structureel hogere huisvestingslasten.

Tilburg onderwijsstad
“Fontys laat met deze verhuizing zien dat er ons zeer veel aan gelegen is om Tilburg als vooraanstaande onderwijsstad door te ontwikkelen. We hebben gekozen voor het verplaatsen van juist deze twee instituten om een inhoudelijke verbinding te maken met de dynamiek van het kennis- en cultuurcluster dat de gemeente Tilburg in de Spoorzone voor ogen heeft. In de Spoorzone ontstaat een nieuw campusconcept waarin onderwijs, ondernemerschap en cultuur niet naast, maar met elkaar worden vormgegeven. Een campus 3.0.”

Wethouder Marieke Moorman van Tilburg: “Ik ben blij met de stap die Fontys wil zetten. In financieel onzekere tijden is realisme geboden. Ik vind dan ook dat wij met de gedeeltelijke verhuizing nu een verantwoorde en belangrijke stap zetten; goed voor de stad, het onderwijsklimaat en vooral ook goed voor de ontwikkeling van de Spoorzone. Ook daar moeten en willen wij vooruit!”

Fontys Hogeschool Journalistiek is nu nog gehuisvest op de Prof. Gimbrèrelaan, Fontys Academy for Creative Industries is gevestigd op Stappegoor. De plek die daar vrijkomt, wordt ingenomen door Juridische Hogeschool Avans-Fontys, nu nog met de Meerkoldreef als locatie. Er is ook bekend gemaakt dat er een haalbaarheidsstudie volgt naar een eventuele vestiging van een OMO-school aan de Gimbrèrelaan.

Campus Rachelsmolen
Met de vernieuwing van de campus Rachelsmolen wil Fontys Hogescholen een aantrekkelijk verblijfsgebied voor studenten en medewerkers creëren en een samenhang aanbrengen in de nieuwe en bestaande gebouwen. De campus wordt opgetrokken rondom een centraal groen hart. De nieuwbouw bestaat uit vier lagen met hoogteaccenten en wordt gekenmerkt door transparantie en zichtbaarheid naar de omgeving.

Om voldoende parkeerruimte te kunnen bieden, verrijst aan de zijde van de Veldmaarschalk Montgomerylaan een parkeergarage. De nieuwbouw op Rachelsmolen, waaronder de parkeergarage, moet in 2016 zijn afgerond. Hiermee is een investering van ongeveer 60 miljoen euro gemoeid.

Bestuursvoorzitter Marcel Wintels over deze huisvestingsbeslissingen: “Het is een grote investering, maar tegelijkertijd een belangrijke en noodzakelijke kwaliteitsimpuls die Fontys ook de komende tientallen jaren een aansprekende studeer- en werkomgeving biedt, die past bij een hogeschool die compromisloos voor kwaliteit kiest.”

[Bron: Persberichten]

Deel dit artikel