22 juli 2024

Hans Melissen eerste lector op een middelbare school

TILBURG | NIEUWS | Dr. Hans Melissen is in deeltijd aangetreden als docent-lector op het Beatrix College in Tilburg. Dat meldt het Brabants Dagblad.

De school heeft daarmee een primeur want het gaat om een functie die in het Nederlandse voortgezet onderwijs nog niet bestond. Melissen is universitair docent aan de Technische Universiteit in Delft. Hij gaat op het Beatrix College lesgeven aan leerlingen in 6 vwo en daarnaast moet hij het academisch denken binnen de school bevorderen.

Rector Niek Bootsma omschreef de functie van docent-lector eerder op Onderwijs Brabant als volgt. “Zij moeten ervoor zorgen dat leerlingen en docenten in contact komen met de universiteit, bijvoorbeeld door projecten, uitwisselingen en lezingen. Maar het is ook uitdrukkelijk de bedoeling dat zij lesgeven aan vwo-leerlingen en hen begeleiden bij het maken van profielwerkstukken.
 
“Vandaar dat we spreken van docent-lector. Want anders dan met lectoren in het hbo het geval is vinden wij dat onze lectoren midden in de dagelijkse onderwijspraktijk moeten staan. We beogen met hun inzet ook de kwaliteit van het vwo én de havo te verhogen.”
De docent-lector moet er voor zorgen dat de overstap van middelbare school naar universiteit soepeler verloopt. In het eerste jaar op de universiteit valt ongeveer veertig procent van de studenten uit. Het Beatrix wil ook een docent-lector voor het vak Engels aanstellen en voor kunst en cultuur.

Deel dit artikel