19 juli 2024

’t Rijks werkt samen met Conservatorium in Antwerpen

BERGEN OP ZOOM| NIEUWS |
Scholengemeenschap ’t Rijks in Bergen op Zoom start in augustus met een
bijzondere samenwerking met het Koninklijk Conservatorium Antwerpen.

Jonge artistieke toptalenten krijgen
hierdoor de kans om hun talenten te ontwikkelen én te gebruiken. Het programma
is klaar en conservatoriumdocenten gaan de talenten begeleiden. Twee jaar is
rector Leon de Rond bezig geweest met dit project. In BN/De Stem vertelt hij:
“Wij willen alles uit een talent halen. Daarvoor waren totnogtoe de middelen er
niet. Je ziet dat als gevolg daarvan leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18
jaar hun talent verloren laten gaan.”

’t Rijks heeft al een kunst- en
cultuurklas, opgericht in 2006. Leerlingen kunnen binnen hun lespakket hun
belangstelling voor kunst en cultuur voeden. De nieuwe samenwerking met het
conservatorium is voor de leerlingen die meer met hun interesse willen doen.
“Zoiets is er al op het gebied van sport. Dit wordt de artistieke evenknie”,
aldus De Rond in BN/De Stem.

De wethouders Ad Coppens (onderwijs) en
Arjan van der Weegen (cultuur) zijn blij met dit initiatief; de talenten worden
eerder ontdekt en het past bij de profilering van Bergen op Zoom als
cultuurstad.

Deel dit artikel