22 juli 2024

Nieuwe wetgeving passend onderwijs biedt nieuwe kansen!

COLUMN | De media staan bol van berichten over scholen die protesteren tegen het beleid van het kabinet met betrekking tot Passend Onderwijs.

De indruk zou kunnen ontstaan dat de kritiek gaat over het beleid als zodanig, maar dat is (meestal) niet het geval. In het gebied van het samenwerkingsverband VO De Meierij bijvoorbeeld is juist veel draagvlak voor deze nieuwe aanpak. De zorg van veel professionals gaat over de financiële condities waaronder Passend Onderwijs wordt ingevoerd. Er moet immers fors bezuinigd worden.

Hoe pijnlijk dat ook is, we moeten de kansen die Passend Onderwijs biedt daardoor niet uit het oog verliezen. Jarenlang was er sprake van een vaak moeizame samenwerking tussen onderwijs en zorg, nu hebben we de mogelijkheid om daar echt werk van te maken. Direct op de werkvloer, niet door te praten maar door te doen.

De zorgpartners vanuit de Centra voor Jeugd en Gezin, zijn straks de vaste zorgondersteuners op de scholen. Schoolmaatschappelijk werkers en jeugdgezondheidsmedewerkers, samen met leerplicht. Voor de onderwijsondersteuning zijn straks de collega’s uit het speciaal onderwijs aan zet. Onderwijs op maat voor leerlingen met een ondersteuningsprofiel!
Samen vormen deze ondersteuners een vast team op school en maken zij een integraal plan van aanpak voor jongeren met een ondersteuningsbehoefte. Op die manier wordt niet alleen gekeken naar de jongere maar ook naar het gezin en de vrije tijdssituatie. Ouders kunnen een beroep doen op opvoedingsondersteuning en de docent in de klas kan een beroep doen op onderwijsondersteuning.

Voorwaar een kans als gevolg van nieuwe wetgeving. Passend Onderwijs maakt flexibele inzet van onderwijsondersteuning mogelijk, zonder bureaucratie, op school en beschikbaar voor álle leerlingen die deze ondersteuning nodig hebben.  De transitie van de jeugdzorg maakt flexibele inzet van opvoedingsondersteuning mogelijk, zonder tussenkomst van bureau jeugdzorg en op basis van vaste afspraken met gemeenten.

Passend onderwijs biedt kansen!

Deel dit artikel