19 juli 2024

Jury gaat beoordelen welke school zich excellent mag noemen

DEN HAAG | NIEUWS | Een jury gaat bepalen welke scholen in het basis- en voortgezet onderwijs in de toekomst het predicaat excellent mogen voeren. Dat wordt vooralsnog geen taak van de Onderwijsinspectie.

Minister Van Bijsterveldt (Onderwijs) schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. Het plan om een predicaat excellent in te voeren is eerder aangekondigd in het Regeerakkoord en in de actieplannen voor basis- en voortgezet onderwijs. Het kabinet zit dat als een middel om de kwaliteit van het onderwijs over de volle breedte op een hoger niveau te brengen. ‘Het erkennen van goede prestaties draagt bij aan het realiseren van een meer ambitieuze leercultuur’, aldus de bewindsvrouw.

De Onderwijsinspectie geeft scholen nu op basis van onderzoeken de kwalificaties ‘zeer zwak’, ‘zwak’of ‘voldoende’.  Negentig procent van de scholen zit in die laatste categorie. Maar de minister wil dat ook zichtbaar wordt dat scholen uitblinken. In september vorig jaar opperde de minister nog een soort Michelinsterren in te willen voeren, maar dat idee heeft ze kennelijk losgelaten. Het was verder de bedoeling dat de inspectie de kwalificatie ‘excellent’ zou toekennen, maar dat gaat in ieder geval voor 2015 nog niet gebeuren.

Alle scholen kunnen in beginsel in aanmerking komen voor het predicaat excellent, ongeacht de leerlingenpopulatie. Dus ook een school met veel zorgleerlingen kan beloond worden voor uitmuntende prestaties. Scholen kunnen zich zelf aanmelden voor een beoordeling, maar de jury kan ook zelf op zoek gaan naar scholen die mogelijk in aanmerking komen.

Duits voorbeeld
De minister heeft zich bij haar aanpak laten leiden door de Deutsche Schulpreis. De jury gaat grotendeels zelf over haar eigen werkwijze, maar de minister geeft wel de hoofdlijnen op basis waarvan de beoordeling moet worden gedaan. Een school moet zich in twee opzichten onderscheiden:
–    Met de opbrengsten, waarbij duidelijk is dat de resultaten dankzij de inspanningen van de docenten uitmuntend zijn
–    Met resultaten op een specifiek terrein te weten omgaan met hoogbegaafdheid, inpassing van zorgleerlingen of aandacht voor vorming (cultuuroverdracht en burgerschap).
Ook zal de leerlingtevredenheid, zoals gemeten door Laks, een rol spelen. Voorwaarde is bovendien dat een school van onbesproken gedrag is.

Er is overigens geen geldbedrag verbonden aan de toekenning van het predicaat excellent, het gaat om de eer. Wel kan een school deze erkenning inzetten in haar marketingbeleid. De Deutsche Schulpreis kent een hoofdprijs van 100.000 euro.

Jurysamenstelling

De jury bestaat uit de volgende personen:
–    Fons van Wieringen: oud-voorzitter Onderwijsraad;
–    Wim Kaizer: oud-bestuursvoorzitter INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda;
–    Bernadette Renne: sectordirecteur vwo scholengemeenschap Tongerlo Norbertuscollege Roosendaal;
–    Marca Wolfensberger: Lectoraat Excellentie in Hoger Onderwijs en
samenleving, tevens werkzaam bij Hanzehogeschool Groningen en Universiteit Utrecht;
–    Martin Bootsma: leraar van het jaar primair onderwijs 2011;
–    Harry Frantzen: directeur domein bewegen en educatie, Christelijke Hogeschool Windesheim;
–    Dymph van den Boom: rector magnificus, Universiteit van Amsterdam;
–    Ingrid van Engelshoven: wethouder onderwijs en dienstverlening gemeente Den Haag.

> Lees hier de volledige brief aan de Tweede Kamer

> Lees hier de gastopinie ‘Wat we nodig hebben zijn excellente inspecteurs’

Deel dit artikel