16 juli 2024

Minister zet streep door fusie ROC’s Eindhoven en Helmond

EINDHOVEN | HELMOND | NIEUWS | Minister Marja van Bijsterveldt van Onderwijs staat de voorgenomen fusie van ROC Eindhoven en ROC Ter Aa in Helmond niet toe.

De onderwijsinstellingen wilden door het management samen te voegen geld vrijmaken voor beter onderwijs en nieuwe (top)opleidingen. Hierdoor zouden wel banen verloren gaan. De minister baseerde haar beslissing  op het negatieve advies van de onafhankelijke ‘Adviescommissie Fusietoets’.
Deze commissie beoordeelt aanvragen tot fusie. De variatie van opleidingen zou afnemen in de regio, omdat toekomstige studenten minder keus zouden hebben in middelbaar beroepsonderwijs.

De colleges van bestuur en raden van toezicht van beide ROC’s vinden de beslissing onbegrijpelijk, zo is te lezen in een gezamenlijk persbericht: “De reductie van het aantal instellingen blijkt zwaarder te wegen dan het handhaven van een breed en kwalitatief hoogwaardig pakket van beroepsopleidingen in én verspreid over de regio. Het is wrang om te constateren dat de beslissing zo lang op zich heeft laten wachten.”
De onderwijsinstellingen zoeken nu naar een andere manier om samen te kunnen werken.

> Lees hier de hele persverklaring

Deel dit artikel