16 juli 2024

KPC op zoek naar ervaring met terugplaatsing van leerlingen

DEN BOSCH | NIEUWS | KPC Groep is op zoek naar professionals die ervaring hebben met het (tijdelijk) terugplaatsen van leerlingen van het speciaal onderwijs naar het regulier onderwijs.

Tijdens twee expertmeetings wil KPC met deze professionals in beeld brengen wat er allemaal bij komt kijken om zo’n terugplaatsing tot een succes te maken. De aanleiding voor het initiatief is de invoering van passend onderwijs. Op veel scholen krijgt men dan te maken met het traject van plaatsing en terugplaatsing van leerlingen.

Volgens KPC gaat dat een groot beroep doen op de leerkrachten en de schoolorganisatie. “Welke factoren daarbij een belemmerende dan wel een stimulerende rol spelen is momenteel niet duidelijk. Samen met het veld gaat KPC Groep op zoek naar wat wel en niet werkt.”

KPC wil graag in contact komen met leraren, directeuren, ambulante begeleiders, IB’ers, orthopedagogen, psychologen uit zowel speciaal-, als regulier onderwijs én ouders die hier ervaring mee hebben. “Mensen die aan den lijve ondervonden hebben wat een terugplaatsing met zich meebrengt en hun opvattingen en ervaringen willen delen.”

> Meer informatie op de site van KPC

Deel dit artikel