15 juli 2024

Breda maakt zich sterk voor invoering zomerschool

BREDA | NIEUWS | Kinderen op de basisschool in Breda kunnen komende zomervakantie waarschijnlijk naar de zomerschool. Het college van B. en W. van Onderwijstad Breda trekt hier 100.000 euro voor uit.

Met de invoering van een zomerschool treedt Breda in de voetsporen van Bergen op Zoom (De Grebbe) en Roosendaal (Het Vondel, Talent) waar al ervaring is opgedaan met deze nieuwe voorziening. Breda heeft al wel een weekendschool. De zomerschool maakt het mogelijk om kinderen bij te spijkeren, vooral op het gebied van taal en rekenen. Maar deze voorziening is ook bedoeld voor kinderen die juist wat extra’s willen leren.

In het najaar gaat de gemeente met de scholen in Breda in gesprek over een plan van aanpak. De zomerschool is geen tijdelijke voorziening, maar is ‘een duurzame verrijking van het onderwijsklimaat in Breda’. Een afvaardiging van de gemeente Breda heeft onlangs een bezoek gebracht aan de zomerschool in Rotterdam om een indruk te krijgen van de gang van zaken.

Wethouder Boelema van onderwijs en jeugd in een persverklaring: “We hebben daar veel inspiratie opgedaan voor de Bredase variant. Van cruciaal belang is wel de inbreng van de onderwijspartners hierin, dat hebben we in het werkbezoek kunnen zien. Zij zullen de zomerschool uiteindelijk moeten vormgeven en van een blijvend karakter voorzien. Ik maak me als wethouder onderwijs hier sterk voor omdat ik denk dat het de kansen van jongeren vergroot en schooluitval tegen gaat.”

Achterstanden
Doel van de zomerschool is om terugval van leerlingen tijdens de zomervakantie te voorkomen en eventuele achterstanden in te lopen. Ook kan het helpen bij de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Ook leerlingen die op niveau willen blijven of een extra uitdaging nodig hebben, kunnen naar de zomerschool.

De zomerschool wordt sterk gepromoot door het ministerie van Onderwijs. Met de 37 grootste gemeenten (G37) zijn afspraken gemaakt om voorzieningen aan te bieden die moeten voorkomen dat kinderen met een achterstand aan het onderwijs beginnen, of op achterstand raken. OCW heeft in de begroting van 2013 hiervoor 95 miljoen gereserveerd. Op termijn zou het aantal zomerscholen in Nederland rond het 130 moeten zijn.

Deel dit artikel