16 juli 2024

Akkoord over nieuwe cao OMO

TILBURG | NIEUWS | Ons Middelbaar Onderwijs en de vakcentrales hebben op woensdag 10 oktober overeenstemming bereikt over een nieuwe cao OMO. Na langdurige onderhandelingen, mede veroorzaakt door landelijke ontwikkelingen, zijn beide partijen tevreden over het bereikte resultaat.   

Het is een intensief en soms stroef proces geweest, maar uiteindelijk is het gelukt een goede balans te vinden tussen de wensen van de verschillende betrokkenen. Met de nieuwe cao OMO is een belangrijke volgende stap gezet naar een pakket aan moderne (secundaire) arbeidsvoorwaarden.

Scholen en individuele medewerkers kunnen nu afspraken op maat maken die ten goede komen aan de inzetbaarheid, zonder dat het onderwijsprogramma en de onderwijskwaliteit voor de leerlingen in gevaar komen. Denk daarbij aan afspraken over mobiliteit en aan afspraken over het inplannen van roostervrije dagen en vakantiedagen.

Het onderhandelaarsresultaat wordt nu voorgelegd aan de leden van de vakcentrales en aan de raad van bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs. Naar verwachting is half november bekend of zij hiermee instemmen. De cao OMO gaat met terugwerkende kracht in per 1 augustus 2012 en loopt tot 1 augustus 2013. Op www.omo.nl zijn de teksten van het onderhandelaarsakkoord in te zien.Bij OMO werken bijna 7000 personeelsleden.

[Bron: persbericht OMO]

Deel dit artikel