16 juli 2024

Impuls voor cultuureducatie in primair onderwijs

DEN HAAG | NIEUWS |  De demissionaire bewindslieden van OCW hebben op de valreep van hun ambtsperiode aangekondigd dat cultuurindicatie in het primair onderwijs de komende jaren een impuls krijgt.

In een brief aan de kamer zetten ze uiteen dat het nieuwe programma Cultuureducatie met kwaliteit een drietrapsraket is. Er wordt een leerlijn cultuureducatie ontwikkeld, er wordt nascholing opgezet voor leerkrachten en de samenwerking met culturele instellingen in de omgeving van de scholen wordt verstevigd.

SLO krijgt de opdracht om de leerlijn cultuureducatie op te zetten. Dit is niet bedoeld als een keurslijf, maar geeft scholen handvatten om goed vorm en inhoud te geven aan cultuureducatie. De ontwikkeling gebeurt in samenspraak met een breed veld van onderwijs- en cultuurdeskundigen, garanderen de bewindslieden. ‘Ook zal goed gebruik moeten worden gemaakt van bestaande producten en recente ontwikkelingen, zoals de kennisbasis voor de Pabo. De leerlijn cultuureducatie kan diverse uitwerkingen krijgen die houvast bieden voor verschillende doelgroepen, zoals schoolbesturen, leraren, methodemakers en culturele instellingen.’

Nascholing
Op basis van de leerlijn cultuureducatie en het uitgebreide Interne Cultuur Coördinator (ICC) functieprofiel zal nascholing ontwikkeld worden, zowel voor ICC’ers als voor groepsleerkrachten. ‘Hier gaan we nadrukkelijk uit van de behoefte van leraren en zetten in op een effectieve wijze van professionele ontwikkeling. Kenmerken hiervan zijn: leren van collega’s op de werkvloer; actief en onderzoekend leren. Daarnaast dient verdere professionele ontwikkeling aan te sluiten op het personeelsbeleid binnen de sector primair onderwijs.
Ruim 80 procent van de basisscholen heeft een cultuurcoördinator.

Het educatief aanbod van culturele instellingen moet in overleg met he t onderwijs tot stand komen. De leerlijn cultuureducatie kan, als gemeenschappelijk kader voor onderwijs en cultuur, de bijdrage die culturele instellingen leveren aan cultuureducatie aanzienlijk verbeteren, aldus de bewindslieden. In veel; gemeenten weten onderwijs en culturele instellingen elkaar al goed te vinden.
Voor het programma stelt OCW de komende jaren ongeveer 40 miljoen euro per jaar beschikbaar om het programma cultuureducatie te realiseren.

> Ga hier naar de brief van OCW

> Lees ook Bloemlezing: ‘Is afschaffen ckv een kwaliteitsimpuls?’

Deel dit artikel