16 juli 2024

‘ROC’ heeft negatieve klank, ROC Eindhoven heet nu Summa College

EINDHOVEN | NIEUWS | Met ingang van 1 januari gaat ROC Eindhoven verder onder de naam Summa College. Belangrijke reden is dat onderzoek heeft uitgewezen dat het begrip ‘ROC’ niet goed ligt bij het publiek.

Dat schrijft de instelling op haar website in een toelichting op de naamsverandering. “Uit gesprekken met de doelgroepen blijkt dat de naam ROC een negatieve lading heeft voor veel mensen. Bovendien blijken veel mensen niet te weten dat ROC Eindhoven een zelfstandige organisatie is. Zij menen dat we deel uitmaken van een grote, landelijke ROC-keten.”

In de jaren negentig zijn onder minister van Onderwijs Jo Ritzen (PvdA) de ongeveer 500 mbo-scholen in Nederland opgegaan in Regionale Opleidingencentra (ROC’s). Daarvan zijn er nu 41 en de meeste instellingen hebben ROC voor hun naam staan. Instellingen als het Koning Willem I College in Den Bosch en De Rooi Pannen (Breda, Tilburg, Eindhoven) wilden daar, naar buiten toe, niet mee geassocieerd worden. En nu dus ook ROC Eindhoven.

Sommige ROC’s zijn de afgelopen jaren negatief in het nieuws geweest door mismanagement en collega-instellingen die het wel goed doen hebben daar last van. ROC’s worden vaak ook geassocieerd met grootschaligheid. Het Summa College is bestuurlijk gezien weliswaar groot, maar is, net als veel andere ROC’s, een optelsom van kleinere eenheden. In Eindhoven zijn dat 20 verschillende scholen voor beroepsonderwijs. Onder het Summa College vallen verder School 23, het Ster College en het Montessori College (mavo/havo). Het totale aantal leerlingen/studenten bedraagt ongeveer 18.000.

Nieuwe slogan
Summa heeft twee betekenissen:
• Het hoogste bereiken, het beste uit jezelf halen.
• De som, het totaal; verwijst naar de gezamenlijke inspanningen die nodig zijn om het hoogste te bereiken. Inspanningen van alle betrokkenen: studenten, docenten, medewerkers, bedrijven, instellingen maar ook de ouders.

Tegelijk met een nieuwe naam is ook een nieuwe slagzin gelanceerd: Haal het beste uit jezelf. “Wij helpen studenten om het beste uit zichzelf halen. Maar studenten hebben ook zelf een grote verantwoordelijkheid. We stimuleren hen maar het zijn uiteindelijk de studenten zélf die het beste uit zichzelf halen. Iets wat tijdens de vele gesprekken die hierover gevoerd zijn, vooral benadrukt werd door onze studenten. Zij zijn, samen met andere doelgroepen, intensief betrokken.”

Raad van Toezicht
Met de komst van Inge Fleischeuer (50) is de Raad van Toezicht van het Summa College weer op sterkte. Inge Fleischeuer is van huis uit psycholoog en heeft veel ervaring in de zorgsector als manager en bestuurder. In het dagelijks leven is zij voorzitter van de raad van bestuur van Vivent, een grote zorgorganisatie in Den Bosch. Het nieuwe lid vervangt Geertje Boon, die 8 jaar lid is geweest van de Raad van Toezicht. Voorzitter is A. de Jong.

Deel dit artikel