16 juli 2024

IJverige chemiestudent TU/e kan collegegeld terugverdienen

EINDHOVEN | NIEUWS | Een eerstejaars chemiestudent die zich onderscheidt tijdens zijn studie aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) maakt kans op een beurs ter hoogte van het wettelijk collegegeld.

De faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) stelt hiervoor met ingang van het komend studiejaar jaarlijks vijftien stimuleringsbeurzen ter beschikking aan eerstejaars studenten van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie. De beurzen hebben een waarde van €1.835, wat gelijk is aan het wettelijk collegegeld. Met de toekenning van deze beurzen wil de faculteit de studie Scheikundige Technologie onder de aandacht brengen van geïnteresseerde vwo-leerlingen en de instroom van het aantal studenten verhogen. Elke student met een gemiddeld eindexamencijfer van 6,5 of hoger maakt kans op één van de vijftien beurzen.

Met dit initiatief geeft de TU/e een duidelijk signaal af: er is op de arbeidsmarkt veel vraag naar afgestudeerde chemici en chemisch technologen. Jaarlijks wordt een bedrag van 30.000 euro voor deze beurzen vrijgemaakt.
Prof.dr.ir. Jaap Schouten, decaan van de faculteit Scheikundige Technologie, in een persverklaring: “Eerder maakten uitsluitend excellerende studenten kans op een beurs, maar nu kunnen alle examenkandidaten met een 6,5 of hoger een steuntje in de rug krijgen. Vaak wordt gedacht dat alleen scholieren met extreem hoge cijfers een technische studie kunnen volgen. Maar als je goede cijfers haalt op het vwo, kun je je met de juiste inzet prima redden bij Scheikundige Technologie. We willen met deze beurzen op een nieuwe manier meer scheikundestudenten aantrekken.”

Beloning
Daarnaast ligt er een beloning klaar voor alle studenten die binnen één jaar het propedeutisch examen succesvol afronden. Voor deze groep studenten is een totaalbedrag van tenminste €2.500 beschikbaar.
De STimuleringsbeurzen zijn ondergebracht bij het Amandus H. Lundqvist Beurzenfonds van de TU/e en worden betaald uit de opbrengsten van spin-off bedrijven die hun oorsprong vinden in de faculteit Scheikundige Technologie en vaak zijn opgezet door oud-studenten of oud-promovendi.

Over Scheikundige Technologie
Bij de faculteit Scheikundige Technologie aan de TU/e leren studenten chemische processen in de praktijk toe te passen. De faculteit biedt een bacheloropleiding, een masteropleiding en een ontwerpersopleiding. Het onderwijs is nauw verweven met het onderzoek dat binnen acht onderzoeksprogramma’s plaatsvindt. Het onderzoek richt zich op belangrijke gebieden binnen de scheikunde die relevant zijn voor huidige en toekomstige maatschappelijke behoeften.
[Bron: persbericht]

> Klik hier voor meer informatie over de actie van de TU/e

Deel dit artikel