15 juli 2024

Groen licht voor havo-school Odulphuslyceum

TILBURG | NIEUWS | Het St. Odulphuslyceum kan in augustus 2014 starten met een aparte havo-school. Het bestuur Ons Middelbaar Onderwijs en de gemeente Tilburg zijn het eens geworden over het gebruik van het gebouw aan de Noordhoekring 182 voor een havo-school.

Dat gebouw ligt op een steenworp afstand van het hoofdgebouw van het Odulphus aan de Noordhoekring 99. Bovendien is er groen licht gegeven voor de ver- en nieuwbouwplannen van het hoofdgebouw.
In december van het vorige jaar maakte het Odulphuslyceum al bekend te starten met een aparte havo-school met een eigen onderwijsconcept, bij voorkeur in een apart gebouw. Door het bereikte akkoord is het nu zeker dat deze havo-school over een eigen locatie kan beschikken. In het gebouw Noordhoekring 182 was eerder De Nieuwste School gehuisvest en in een ver verleden de hogere textielschool.

Om het gebouw geschikt te maken voor de havisten van leerjaar twee tot en met vijf, is een grondige verbouwing nodig. Het gebouw wordt gerenoveerd tot een school met dezelfde huisstijl en sfeer als het hoofdgebouw van het Odulphuslyceum aan de Noordhoekring 99. Alle brugklasleerlingen blijven in het hoofdgebouw onderwijs volgen.

Het voortraject voor de verbouwing start onmiddellijk, waardoor in augustus van dit jaar de verbouwingswerkzaamheden kunnen aanvangen. Het streven is dat de havoleerlingen vanaf schooljaar 2014-2015 in het nieuwe gebouw onderwijs kunnen volgen.

Hoofdgebouw
In het hoofdgebouw van het Odulphuslyceum aan de Noordhoekring 99 worden verschillende ruimtes verbouwd, zodat deze voldoen aan de eisen voor modern onderwijs. Verbouwingen vinden plaats aan een gymzaal, de mediatheek en de kantine. De kapel wordt in ere hersteld en zal gebruikt worden als auditorium. Er wordt een science lab gebouwd en er wordt ook een lift geïnstalleerd. Een aantal van de (te) kleine lokalen wordt vergroot. Daarnaast wordt er een extra gymzaal gebouwd.

Met de verbouwingen, die voor de leerlingen voor weinig overlast zorgen, wordt meteen gestart. De grote aanpassingen beginnen op het moment dat de havoleerlingen in hun nieuwe gebouw zijn gestart.
[Bron: persbericht]

Lees ook: Zet Odulphus een trend met aparte havo?

Deel dit artikel