16 juli 2024

Fontys heeft financieel een uitstekend jaar achter de rug

EINDHOVEN | NIEUWS | Fontys heeft financieel gezien een uitstekend achter de rug. Het exploitatiesaldo kwam uit op 18,7 miljoen euro, terwijl voor 2012 een half miljoen was begroot. Ook in andere opzichten heeft Fontys een goed jaar achter de rug. De tevredenheid onder studenten en personeel nam verder toe. Het marktaandeel nam aanzienlijk toe.

Dat blijkt uit de zogeheten Marap-III, een bestuursrapportage dat inzicht geeft in de actuele stand van zaken. Het enorme overschot op de begroting is deels het gevolg van incidentele baten (zoals de verkoop van onroerend goed en de afschaffing van de langstudeerdersboete) en voor een belangrijk deel door de operationele activiteiten. De cijfers laten zien dat de financieel zware jaren waarin Fontys fors moest saneren en honderden banen werden geschrapt, nu echt voorbij zijn. Maar voor het college van bestuur is dat geen reden om nu financieel de teugels te gaan vieren. Het adagium is: investeren waar het kan, voorzichtigheid waar het moet.

Studentenaantallen
Ook qua studentenaantallen zit Fontys weer in de lift naar boven. Het totale aantal studenten nam toe tot 40.747 (40.403 in 2011; 38.062 in 2009). En dat aantal kan nog verder groeien want het er schreven zich 2 procent meer eerstejaars in bij Fontys dan het jaar daarvoor. Deze prestatie krijgt nog meer glans in vergelijking met het landelijk beeld. Daar was sprake van een daling van het aantal nieuwe studenten met 2 procent. Opvallend is dat ook Avans Hogeschool, de andere grote hogeschool in Brabant, meer eerstejaars binnenhaalde.

Maar niet op alle terreinen is er vooruitgang. Het studiesucces vertoont nog geen opgaande lijn, ondanks de maatregelen die genomen zijn. In 2013 wordt nog nadrukkelijker ingezet op de realisatie van de ambitieuze kwaliteitsagenda. Op onderzoeksgebied gaat de aandacht de komende jaren uit naar het verder uitbouwen van de lectoraten. Daarvan zijn er nu 34, verdeeld over 24 van de 29 instituten van Fontys. De ambitie is dat in 2015 iedere student, iedere docent en elke opleiding betrokken is bij onderzoek. Het bevorderen van een onderzoekende beroepshouding is namelijk een kerntaak van elke opleiding.

Deel dit artikel